« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

REKO MS Šumperk Puškinova 2 ROZ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 83161/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 27743/2021 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02BH66K*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 20.07.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),za použití zákona č.416/2009 Sb <.>,o
<br> urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
<br> komunikací,účinném v době podání žádosti,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 08.03.2021 podal
<br> GasNet,s.r.o,IČO 27295567,Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
<br> kterého zastupuje IGEA s.r.o <.>,IČO 46580514,Na Valše 47/3,702 00 Ostrava 2
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> plynovodu a plynovodních přípojek pod názvem stavby:
<br> REKO MS Šumperk - Puškinova+2
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích:
<br> st.p.1893/1 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
<br> parc.č.1337/1 (zahrada),parc.č.1392/5 (ostatní plocha),parc.č.1392/17 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.1392/26 (ostatní plocha),parc.č.1392/27 (zahrada),parc.č.1395/2 (ostatní plocha) <,>
<br> parc....

Načteno

edesky.cz/d/4792652

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz