« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Návrh závěrečného účtu svazku obcí K-L za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku o přezkoumání hospodaření svazku K-L za rok 2020 (1.35 MB)
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 41323/2020 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SVAZEK oncí KUNŠTÁTSKO - LYSICKO <,>
<br> okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 11.srpna 2020 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 15.dubna 2021.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení š 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: dílčí přezkoumání: Městský úřad Kunštát nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát konečné přezkoumání: Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu © X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedenim odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítOmni: MVDr.XXXXXX XXXXXX - předseda
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v Q 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospoda...
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 svazek obcí K-L (1.52 MB)
Licence: 0530
<br> Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko
<br> XCRGBZUC /ZN1 (01012020/01012020)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> (v Kč) sestavený ke dni 23.04.2021
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice,č.p.obec PSČ.pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 70859736
<br> Svazek obcí Kunštátsko-Lysicko nám.Krále Jiřího 106
<br> Kunštát
<br> 679 72
<br> 515 534 305
<br> podatelna©kunstat-mesto.cz
<br> lll.Financování (zapojení vlastnich úspor a cizich zdrojů) IV.Stavy & obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - lnformativně
<br> Vl.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů |< rozpočtům kraju,obci,DSO a vnitřní převody
<br> Vill.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům & Národnímu fondu
<br> lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Vyvěšeno: „Zj „! „Č ďgf
<br> Sňato:
<br> Vyvěšeno i v ei.podobě umožňující dálkový přístup vč.přiloh.Do listinné nám.KráleJiřiho 106,Kunštát,l.patro,dveře (2212,Po a Stř SDO-17.00
<br> podoby je možno nahlédnout na MěÚ Kunštát,hod u paníŠauerové
<br> 23.04.2021 12h 1171513
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDICÉ spol.s r,a <.>
<br> strana 1 / 6
<br>.<.> PLÉĚNÍ BQZPOČTU PŘÍJMJ?
<br> Text " Schlrálenyíozpočeí * Řaodreíšorz_men—áohř Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 436,09 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 51 900,00 51 900,00 51 245,00 Příjmy celkem 52 900,00 52 900,00 51 681,09 šaría? Gýplšbbiožšiíršódíéšvíoíšáírbhóvěšš :šde—"mošmvéííišdny— * * šcíváíwiozÉíeT *kažšaýpízšéna—aš * "“— sxc—01505? 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 51 900,00 51 900,00 51 245,00 0000 Bez ODPA 51 900,00 51 900_00 51 24500 6310 2141 Přijmyz úroků (část) 1 000,00 1 000,00 296,09 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad...

Načteno

edesky.cz/d/4792313

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz