« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejná vyhláška - Mižigarová Blanka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Rozhodnutí Mižigarová Blanka
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
MUSP 83720/2021
<br>
<br>
<br>
<br> SpZn.65433/2021 SVV-SP
<br>
<br>
<br>
<br> Šumperk 30.6.2021
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXX XXXXXXXX <,>
<br> vedoucí oddělení správního odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor správní a vnitřních věcí v souladu s ust.§ 25,odst.1,2 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších přepisů /dále jen správní řád/ oznamuje,že
<br> písemnosti vydané dne 21.7.2021 pod spisovou značkou:
<br>
<br> 65433/2021 SVV-SP,č.j.MUSP 83502/2021 <,>
<br> 65439/2021 SVV-SP,č.j.MUSP 83515/2021 <,>
<br> 65478/2021 SVV-SP,č.j.MUSP 83520/2021
<br>
<br> adresované:
<br>
<br> paní Blance Mižigarové,nar.dne 2.2.1994,trvale hlášené v Šumperku,Krátká 3 <,>
<br>
<br> je uložena na Městském úřadu Šumperk,odboru správním a vnitřních věcí,oddělení správním <,>
<br> Šumperk,Jesenická 31 /nová přístavba,vchod z ulice Rooseveltovy/ v kanceláři č.321 nebo 323
<br> ve druhém poschodí.Písemnost si jmenovaný/á/ může vyzvednout ve dnech pondělí až čtvrtek
<br> od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů /a zveřejněna též dálkovým přístupem/,patnáctým
<br> dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou – podle ust.§ 25,odst.2
<br> správního řádu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení správního
<br> odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br>
<br>
2021-07-21T12:38:36+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4778774

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz