« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
DOLNÍ STUDÉNKY - PASPDRTDZACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br>.' ' V ',_ ' _ ' - DETAILWa-OF'TICKOPSYCHOLOGIGKÁERZDA-DETPÚJ PŘÍLOHA č.oz - NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ' ' V “ ' ' <.>,"*_*-3 i %i— - +2- + + % HHIF
<br> PLATNOST DOKUMENTACE FDHGELEEEMJBM »;.m.<.> v m: WJEZD Z CYKLUSTEZKY.ZÁPADNÍ VYJEZD Z OBCE V OBCI SUDKOV,DOLNI STUDENKY -,7 V |h- \r m: \: |||: SITUACE Šmšicu vmnu "
<br>.<.> <.>,\ - _.LEGENDA mmsmm mmzwm WulLEBvELE Wmmzmcim KDEHJINAŽI !MMWIBIE TRMEJELE mmwurucan Pnhsmmlalvíu
<br> W.<.>.\_.<.> _.„.__.<.> =?,<.>.__.<.> m __"_ "WM Ing.meh Hum.' - ' H[.luHŠ VBI-dub,"BA [%s:] wav W \ E mm _ Dow STUD NKY Wl" pagpon'nzace DDPRAVNIHU ZNAČENI mm 75 ' *“
<br> 02- NAVRZENE ÚFRMFY ' HDS zummx DZEI ::
<br> W nan mm „,„,“„""A' pasma-nana DOPRAUNIHD ZNAČENI mm mm „ <.>
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 82674/2021
<br> Naše sp.zn.: 52005/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BGHOA*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Obec Dolní Studénky,IČO: 00635936,Dolní Studénky 99,788 20 Dolní Studénky,kterou
<br> zastupuje ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO: 04262701,Hviezdoslavova 1191/55a,Slatina,627 00 Brno
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 4.5.2021 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 12.5.2021 pod č.j.KRPM-52033-
<br> 1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz