« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

REKO MS Šumperk Tyršova 2 ROZ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 82330/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 128414/2020 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02BG2YT*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 07.07.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 14.12.2020 podal
<br> GasNet,s.r.o,IČO 27295567,Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
<br> kterého zastupuje emh system project,s.r.o <.>,IČO 26932067,Vinařská 240/38,603 00
<br> Brno 3
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> plynovodu pod názvem stavby:
<br> REKO MS Šumperk - Tyršova + 2
<br> ul.Tyršova,Dolnomlýnská,Štechova v Šumperku
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích:
<br> st.p.1279 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.1578 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.1625/1
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.1675 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.1901/1 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),st.p.4348 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1257/10 (zahrada),parc.č <.>
<br> 1257/11 (zahrada),parc.č.1257/12 (zahrada),parc.č.1257/13 (zahrada),parc.č.1257/16
<br> (zahrada),par...

Načteno

edesky.cz/d/4775188

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
01. 06. 2022
31. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz