« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

REKO MS Šumperk Tyršova 2 ROZ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 82330/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 128414/2020 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02BG2YT*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 07.07.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 14.12.2020 podal
<br> GasNet,s.r.o,IČO 27295567,Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
<br> kterého zastupuje emh system project,s.r.o <.>,IČO 26932067,Vinařská 240/38,603 00
<br> Brno 3
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> plynovodu pod názvem stavby:
<br> REKO MS Šumperk - Tyršova + 2
<br> ul.Tyršova,Dolnomlýnská,Štechova v Šumperku
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích:
<br> st.p.1279 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.1578 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.1625/1
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.1675 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.1901/1 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),st.p.4348 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1257/10 (zahrada),parc.č <.>
<br> 1257/11 (zahrada),parc.č.1257/12 (zahrada),parc.č.1257/13 (zahrada),parc.č.1257/16
<br> (zahrada),par...

Načteno

edesky.cz/d/4775188

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz