« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Situace._ '*
<br> ' SUMRERK
<br> b.<.>.-—
<br> „č
<br> STANOVENO now 54401 24224
<br>.uuu-
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.nun-.<.>.<.> -
<br> ZNAČKA masou
<br>.<.>.<.>.„nn.-.<.>.-.<.>.-.<.>.<.>.uu-"u
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
<br> Vypracoval: Dawn:
<br> Ing.XXXX XXXXX X.X.XXXX
<br> Název akce:
<br> $ IE IH; N E SEKNE,spol.s r.o.Hamerská 12,172 00 Uiomuuc
<br> mc: czszaasm |l44 Bludov - obchvat telJfax: sas 311 as?
<br> Název objektu: Přechodné dopravní značení Příloha:
<br> Formát C.výkresu: Č.mupmvy:
<br> Částečná uzavrrka sil.lm a |||/3703 2xA4 3
<br> wma-
<br> S Rui-ace :
<br> Detail
<br> Wpracavai; Datum <.>
<br> Ing.XXXX XXXXX X.X.XXXX X E KN É Nazev:-moe: SEKNE.& al.s r.o.Hamerská12,7 2 00 Olumauc
<br> DIČ: CZG2353701 |i44 Bludov - obchvat ml./fax: 555 311 857
<br> Názevnbiaklu: Přechodné dopravníznačeni Formát: Č.výkresu: C,SUUpravy: Příloha:
<br> 2xA4 4
<br> Výjezd vozidel na 51
<br> maf— x.;»i£:.---L('?,g-_.;
<br> _.<.> 11 H — 1 %> <.>
<br> Vypracoval: Datum:
<br> Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> Název akce:
<br> 1/44 Bludov - obchvat
<br> Název objektu: Přechodné dopravní značení
<br> S E KN E SEKNE.spol.s r.o.Hamerská 12.772 00 Olomouc DIČ: 0262363701 tel./fax: 585 311 867
<br> Příloha: Výjezd vozidel na sil.Ill/3703
<br> Formát: Č.výkresu: Č.soupravy:
<br> 1xA4 6
<br> Tento dokumen! ie soucástí svstému TP online,Bvl vvi'vořen v elektronické podobě jako fedinv autentický dokument <.>
<br> 0017 Ts;
<br> sw <.>
<br> 009 el_Z'El
<br> 0
<br> 003 9039
<br> ©
<br> 00 L EOZEI
<br> OZ
<br> ©©
<br> OZ
<br> 939
<br> - )VENO
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSI ŠUN
<br> MĚŘÍZRH.ČKA
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> (Ý ÚŘAD lPERK
<br> “nm) MIV UV "
<br> tie-o e e!
<br> 326 20 J? 0 D na a“ E v_o PS 20 BZOa 100 BZOa 300 B21a 400 A15 E33 600
<br> Schéma Cl4
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.V případě místní úpravy přednosti v jízdě dopravními značkami <.>
<br> příčná uzávěra ...
g3477009
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 81101/2021
<br> Naše sp.zn.: 64404/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 14.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BE6XW*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.6.2021 žádost od
<br>
<br> M - SILNICE a.s <.>,IČO: 42196868,Husova 1697,Bílé Předměstí,530 03 Pardubice,kterou
<br> zastupuje SEKNE,spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3703 v k.ú.Šumperk,k.ú <.>
<br> Sudkov a k.ú.Dolní Studénky,z důvodu výjezdů vozidel stavby a výstavby sjezdů pro stavební
<br> akci: „I/44 Bludov – obchvat“ v termínu do 31.1.2024 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 7.7.2021 č.j.KRPM-73909-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na poz...

Načteno

edesky.cz/d/4773567

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz