« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
<.> _ nám Svahudy %,\? Sw? HJavnl' vida G“ __ nám?: „5 *? Míru 9.35“— „519 » g =.n; 3 €.- a: -r\ *.'.<.> " m.= * <.>,má“ ff Ě % “ží 5:- / “a g “' 90.U“ " aš“ % 73 še '? 330“ u.“ "% : 053 I'lusava %,nám 1-5 *=“ 4\.c“ a v; ?? % 'b_ “ff 4 g“ ÚCL &
<br> 1D“.Masarykovo.<.> \.0 nám <.>
<br> “32
<br> Na r'vlwx'aku
<br> _ Uzavřený žeteznični přejezd Vypracnval: Datum: Ing.XXXX XXXXX
<br> \ „_ *! r \ ŽEL._PŘEJE_ZD ŽEL._PŘEJI€ZD ŽEL._PŘEJEZD NA UL.ZERthNOVA NA ul.<.> ZEanNOVA NA UL.ZERpTINOVA UZAVREN UZAVREN UZAVREN I “ť _ \\ _ z.! -—-*-* „ "4.c,<.>.<.> -.a ** A.? L*- ;.r _ _ ň _ _ " p-aicaa "* ZEL._PREJI€ZD ZEL._PREJEZD NA UL.ZER_0TINOVA NA UL.ZER_OTINOVA UZAVREN UZAVREN "% ] $ \.; 4 STANOEVENO —í.- = fm? gar/>! zvu „„ „ ZNACKA 1 1.? „2,0 2,4 DATUM ' Uniduúsna _ <.>,<,> „,„ MESTSKY URAD = \\ ŠUMPERK “1
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> 21.6.2021
<br> "Ograya žel.Qřeg'eza'u P4241
<br> ul.Zerotínova,Šumger "
<br> Úplná uzavírka silnice |||/3703
<br> 5 E K N E SEKNE.spali & co,Hamerská 12,772 00 Dlnmnun DIČ: 0262363701
<br> leIJfax: 585 311 867
<br> Přechodné dopravni značení
g3476483
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 80517/2021
<br> Naše sp.zn.: 73299/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 13.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BDFWN*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 22.6.2021 žádost od
<br>
<br> TOMI-REMONT a.s <.>,IČO: 25508571,Přemyslovka 2514/4,796 01 Prostějov,kterou zastupuje
<br> SEKNE,spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/3703 ul.Žerotínova (v
<br> úseku mezi křižovatkami ul.Jesenická a ul.Dolnostudénská) a II/446 ul.Lidická (v místě
<br> křižovatky s ul.Uničovská) a na místních komunikacích ul.Dolnostudénská a ul.Uničovská
<br> v Šumperku,z důvodu opravy železničního přejezdu – akce: „Oprava žel.přejezdu P4241,ul <.>
<br> Žerotínova,Šumperk“ v termínu od 26.7.2021 (6:00) – do 27.7.2021 (19:00) <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 7.7.2021 č.j.KRPM...

Načteno

edesky.cz/d/4773566

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz