« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
ham-""
<br> "Altam-pull“ ' „ “nan-rn __
<br> ',; '"“m,MWIM'LÁ.„FE-“auf _- í Hi; *" ?- %? ŘI—"ansmz'ň ? se.""*“ ** „„.„m 3:30.: Papp x— |,l
<br> * v „„ \qu „ Fbk,m
<br> :.*.'Z—Lx \'ř : ck L ) H
<br> Vypracoval: Vaiser Lukáš
<br> Datum: 29.s.2021 vBODA
<br> Částečná uzavírka MK ul.M Šaje v Šumperku <.>
<br> Adresa prnvanvny: Pavelknva 2 Olomouc 112 na
<br> Celková situace (schéma trasy)
<br> trasa teplovodu
<br> Vypracovala: Veronika Ječná Dne: 28.1.2021
g3475915
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 80270/2021
<br> Naše sp.zn.: 77071/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 12.7.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02BD5K9*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 30.6.2021 žádost od
<br>
<br> MTH servisní a.s <.>,IČO: 28550684,Bratří Čapků 821,783 91 Uničov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.M.Šaje (u č <.>
<br> 16 a u č.24) v Šumperku,z důvodu opravy teplovodů v termínu do 30.7.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 7.7.2021 č.j.KRPM-78539-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í...

Načteno

edesky.cz/d/4773562

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz