« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva města dne 24.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Materiály
zm23 24-06-21/00 - Pozv�nka/Pozv�nka.RTF 2|2 STAROSTA MĚSTA ŠUMPERKA Suaperk 1|2 nám.Míru 1,787 01 Šumperk e-mail: tomas.spurny@sumperk.cz www.sumperk.cz tel: ústředna: fax: +420 583 388 504 +420 583 388 111 +420 583 214 188 Naše čj.: MUSP 69018/2021 Naše sp.zn.: 69018/2021 TAJ/IVNO *MUSPX02AXYTM* POZVÁNKA na 23.zasedání zastupitelstva města Šumperka,které se uskuteční ve čtvrtek 24.června 2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu,Rooseveltova ul <.>,Šumperk.Program: Kontrola plnění usnesení zm23 24-06-21/01 - Kontrola pln�n� usnesen�/Kontrola pln�n� usnesen�.rtf 2|2 Suaperk 1|1 Naše čj.: MUSP 71689/2021 Naše sp.zn.: *MUSPX02B1I7V * kontrola plnění usnesení pro 23.zasedání zastupitelstva města Šumperka dne 24.6.2021 Splněná usnesení ZM schvaluje: 576/20,619/20,640/20,667/21,684/21,686/21,687/21,688/21,689/21,690/21,691/21,692/21,693/21,694/21,695/21,696/21,697/21,699/21,700/21,706/21,711/21,716/21,718/21 698/21 Program regenerace MPZ na rok 2021 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku města ve výši 36.471,-- Kč společnosti BRODRE Spaces s.r.o <.>,Sadová 182/13,Šumperk,zastoupené J.G <.>,a M.M <.>,Šumperk,na obnovu fasády měšťanského domu ul.Starobranská 378/14,Šumperk.Termín: 22.04.2021 Zodpovídá: Ing.Jirgl Plnění: Splněno částečně.Na ZM dne 24.6.2021 bude předložen materiál RUI 3 s návrhem na zrušení usnesení ZM č.698/21 a návrhem na schválení nového usnesení z důvodu opravy zaokrouhlení finančního příspěvku města.Z podkladů zpracovala: XXX XXXXXXXX,kancelář tajemníka Předkládá: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,tajemnice MěÚ zmXX XX-XX-XX/XX - Zm�na �.X �zemn�ho pl�nu �umperk/RUI 1 - 1.��st.rtf gumperk 3|3 gumperk Zpracoval: Ing.XXXXX XXXX,vedoucí odboru RÚI X|X Předkládá: Mgr.XXXXX XXXXXX,starosta Městský úřad Šumperk Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a investic Čj.: MUSP 70666/2021 *MUSPX02AZX5F * XXX X Materiál pro jednání zastupitelstva města dne XX.XX.2021 Změna č.5 Územního plánu Šumperk Obsah: 1.Návrh usnesení 2.Důvodová zpráva...
Rozpis písemných materiálů
Aktualizováno dne 18.6.2021
<br>
<br>
<br> Rozpis písemných materiálů pro 23.zasedání ZM dne 24.června 2021
<br>
<br>
Ad 9.Finanční záležitosti
<br>
FaP 4 – rozpočtová opatření města Šumperka číslo VIII roku 2021
DŠ 1 – investiční dotace na rekonstrukci Opery
DK 1 – dotace na financování nutných oprav v budově Domu kultury Šumperk
ŠSA 1 - dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
<br> Šumperka na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby
<br>
<br>
<br> Ad 10.Majetkoprávní záležitosti
<br>
MJP 1 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
MJP 2 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
MJP 3 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
MJP 4 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 14,Šumperk
MJP 5 – prodej části p.p.č.1184/5 v k.ú.Horní Temenice
MJP 6 – změna usnesení ZM č.61/18 - budoucí podej pozemků u domu Jeremenkova
MJP 7 – prodej p.p.č.1439/1 a st.p.č.1707/2 v k.ú.Šumperk
MJP 8 – prodej p.p.č.378/11 v k.ú.Horní Temenice
MJP 9 – prodej p.p.č.57 v k.ú.Krásné u Šumperka
MJP 10 – prodej části p.p.č.166/2 v k.ú.Šumperk
MJP 11 – realizace budoucí smlouvy - výstavba garáže na části p.p.č.108/2 v k.ú.Dolní
<br> Temenice
MJP 12 – prohlášení vlastníka k budově nám.Jana Zajíce 13,14,Šumperk
MJP 13 – odpis pohledávky
MJP 14 – prodej pozemků v areálu nemocnice
MJP 15 – podmínky prodeje bytových domů 17.listopadu 3 a 5
MJP 16 – bezúplatný převod pozemku p.č.2/5 v k.ú.Horní Temenice
MJP 17 – podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR,Státního
<br> pozemkového úřadu
<br>
<br>
Ad 11.Různé
<br>
RUI 3 – Program regenerace MPZ – úprava usnesení
SOC 1 – dotace z rozpočtu města Šumperka – individuální žádost
SVV 1 – volba přísedících okresního soudu
ŠKV 1 – Ceny města Šumperka – nová pravidla hlasování a udílení
ŽPR 3 – Servisní společnost odpady Olomouckého kraje,a.s <.>,dne 30.6.2021
<br> FV – zápis z finančního výboru dne 14.6.2021
KV – zápi...

Načteno

edesky.cz/d/4726758

Meta

Volby   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Prodej   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
25. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz