« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
WW)
<br> 3m
<br> 9m ';;
<br> max.50 m
<br> | GXZQ +V5-1
<br> L % Asa 3205150! \
<br> ' '? WSK/í fam
<br> ' C,„»
<br> AN Cata—fazi
<br> Vypramval Dala-n Ing.Jm Bluma 1,5.2D11
<br> m <.>,<.>.m <.>
<br> UM Bludov - obchvat
<br> anu cz|-m: Přechndné dupravni značení
<br> 5 E KN E SEKNE.agua.m.Hamm? |: 1 z na Dimmu: DI :czuzuawn mna.: sss au Bs?
<br> wm.<.>.casta-“aa uzavínsa s.l.mmm
<br> run-.<.> a;
<br> BRM
<br> amu.<.>
<br> 1
<br> t.muni-w <,>
OOP
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 70531/2021
<br> Naše sp.zn.: 65349/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 15.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AZZ3B*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 2.6.2021 žádost od
<br>
<br> STRABAG a.s.IČO: 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3704 (v úseku mezi
<br> koncem intravilánu obce Sudkov a železničním přejezdem v obci Bludov) v k.ú.Sudkov a k.ú <.>
<br> Bludov,z důvodu výstavby dopravních připojení – akce: „I/44 Bludov – obchvat“ v termínu od
<br> 1.7.2021 – do 31.1.2024 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 8.6.2021 č.j.KRPM-67320-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řá...

Načteno

edesky.cz/d/4719119

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz