« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva města dne 24.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpis písemných materiálů
Rozpis písemných materiálů pro 23.zasedání ZM dne 24.června 2021
<br>
<br>
<br>
Ad 9.Finanční záležitosti
<br>
<br> FaP 4 – rozpočtová opatření města Šumperka číslo VIII roku 2021
<br> DŠ 1 – investiční dotace na rekonstrukci Opery
<br> DK 1 – dotace na financování nutných oprav v budově DK
<br> PMŠ 1 - dodatek k veřejnoprávní smlouvě
<br>
<br>
<br> Ad 10.Majetkoprávní záležitosti
<br>
<br> MJP 1 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
<br> MJP 2 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
<br> MJP 3 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
<br> MJP 4 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 14,Šumperk
<br> MJP 5 – prodej části p.p.č.1184/5 v k.ú.Horní Temenice
<br> MJP 6 – změna usnesení ZM č.61/18 - budoucí podej pozemků u domu Jeremenkova
<br> MJP 7 – prodej p.p.č.1439/1 a st.p.č.1707/2 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 8 – prodej p.p.č.378/11 v k.ú.Horní Temenice
<br> MJP 9 – prodej p.p.č.57 v k.ú.Krásné u Šumperka
<br> MJP 10 – prodej části p.p.č.166/2 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 11 – realizace budoucí smlouvy - výstavba garáže na části p.p.č.108/2 v k.ú.Dolní
<br> Temenice
<br> MJP 12 – prohlášení vlastníka k budově nám.Jana Zajíce 13,14,Šumperk
<br> MJP 13 – odpis pohledávky
<br> MJP 14 – prodej pozemků v areálu nemocnice
<br> MJP 15 – podmínky prodeje bytových domů 17.listopadu 3 a 5
<br> MJP 16 – bezúplatný převod pozemku p.č.2/5 v k.ú.Horní Temenice
<br> MJP 17 – podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR,Státního
<br> pozemkového úřadu
<br>
<br>
<br>
<br> Ad 11.Různé
<br>
<br> RUI 3 – Program regenerace MPZ – nová usnesení
<br> SOC 1 – žádost Charity Šumperk o poskytnutí finanční podpory – spolufinancování opravy
<br> plotu na ul.Rooseveltova
<br> SVV 1 – přísedící Okresního soudu Šumperk
<br> ŠKV 1 – pravidla udělování Cen města Šumperka
<br> ŽPR 3 – valná hromada - Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje,a.s.dne 30.6 <.>
<br> 2021
<br>
<br> FV – zápi...

Načteno

edesky.cz/d/4717639

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz