« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přerušení odvolacího řízení, WANEMI CZ a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přerušení odvolacího řízení, WANEMI CZ a s
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc Č.j.: KUOK 57576/2021 Olomouc 28.května 2021 Sp.zn.: KÚOK/41667/2019/OSR/7515 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXXXXX Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc.Ing.XXXX XXXXXXXX Počet listů: X Počet příloh: X Počet listů/svazků příloh: X/X USNESENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR KÚOK),jako příslušný odvolací orgán podle ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,dále podle ust.§ 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),rozhodl takto: odvolací řízení vedené pod SpZn: KÚOK/41667/2019/OSR/7515 ve věci podaných odvolání města Zábřeh,Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,zastoupeného advokátem Mgr.Lukášem Rothanzlem,Teplého 2786,530 02 Pardubice,podaného dne 22.1.2019,odvolání obce Rájec,Rájec 98,789 01 Zábřeh,podaného dne 31.1.2019,odvolání Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko,Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh,podaného dne 27.2.2019,a společného odvolání Jaroslavy Wolné,Vodní 1926/3,789 01 Zábřeh,Ing.arch.Petra Wolfa,Na Nové 1659/15,789 01 Zábřeh,Za zdravý Ráječek,Říční 1669/1,789 01 Zábřeh,zastoupených advokátem Mgr.Davidem Černým,AK Skalka & Grepl & Černý,se sídlem Horní nám.365/7,779 00 Olomouc,podaného dne 1.2.2019,proti rozhodnutí Městského úřadu Šumperk,Odboru výstavby (dále Stavební úřad Šumperk),Sp.Zn: 91379/2017 VYS/MAZA,č.j.: MUSP 132600/2018,ze dne 28.12.2018,se podle ust.§ 64 odst.2 správního řádu p ř e r u š u j e d o 3 0.1 1.2 0 2 1.Účastník řízení podle ust.§ 27 odst.1 správního řádu: WANEMI CZ a.s <.>,IČ 26867281,Lidická 1005/23b,Veveří,602 00 Brno O d ů v o d n ě n í Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále Odbor SR KÚOK),vede odvolací řízení ve věci odvolání města Zábřeh,Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,zastoupeného advokátem Mgr.Lukášem Rothanzlem,...

Načteno

edesky.cz/d/4714585

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz