« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
M ' Stránka č.1 z z -apy.cz A
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
<br> https://mapy.cz/zakladni?x=17.0162033&y=49.94163 81&z=15&1=0&box=1 31.5.2021
<br> Mapy.cz
<br> Stránka č.l z 2
<br> ;,1 „,<.> „;- —- „ „ ' :„f „* „." '.<.> ).- „_.__4.\:__(_,_,3_„/\.\_4-._„.!._i \<.-.„_\ <.>
<br> :Lé ;.: a_:-_ * tiff"
<br> https: Nmapy cz/zakladni?x=17.0135650&y=49.9345555&z=18&pano=1&pid=22545830&yaw=0.173&f0v—I.571&pitch=0.157 315202!
<br> Tento dokument je součásti svstému TP online.Bv! vvtvořen v elektronické podobe" tako jediný autentický dokument
<br> 0017 “šči SChéma Cl4 sw Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jizdní 008.pruh.V případě místní úpravy přednosti v jízdě dopravními značkami.008 ODL 3088 325 OZ 20 “' © 2 / 0 ( I? 0 „_ příčná uzávěra jednostrannými ; směrovací mi deskami g 5 “,t % podélná uzávěra oboustrannými Ě směrovací mi deskami E E odstup max.20 m ; příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami = výstražná světia typu 1 na každé O ? „_ () směrovacidesce PB OZ *.20 933 5203 100 STA “JÚVENU 3203 WM? gay?/2014 - 300 ZNAČKA : „„ O „7 'a.02520“ výstražné světlo typu 1 nebo DATUM.400 značka umístěna na ftuorescenčním podkladu,MĚST šKÝ ÚŘAD & “5 vprotisměru shodně “ EB ŠUMPERK & 600 vzdátenosti v metrech JDBO DOPRAVY DODPIŠ./
<br> TP66/21015
<br> 97
OOP
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 65439/2021
<br> Naše sp.zn.: 63360/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02ATDF3*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 31.5.2021 žádost od
<br>
<br> ZEMECH RP,s.r.o <.>,IČO: 08099022,Bukovická 725,788 15 Velké Losiny
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 (při výjezdu z lesní
<br> cesty – viz situace) v k.ú.Nový Malín,z důvodu rekonstrukce dopravního připojení lesní cesty
<br> k silnici II/446 v termínu od 28.6.2021 – do 28.9.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 2.6.2021 č.j.KRPM-64535-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm...

Načteno

edesky.cz/d/4700088

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz