« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přerušení odvolacího řízení, WANEMI CZ a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přerušení odvolacího řízení, WANEMI CZ a s
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc Č.j.: KUOK 57576/2021 Olomouc 28.května 2021 Sp.zn.: KÚOK/41667/2019/OSR/7515 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXXXXX Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc.Ing.XXXX XXXXXXXX Počet listů: X Počet příloh: X Počet listů/svazků příloh: X/X USNESENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR KÚOK),jako příslušný odvolací orgán podle ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,dále podle ust.§ 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),rozhodl takto: odvolací řízení vedené pod SpZn: KÚOK/41667/2019/OSR/7515 ve věci podaných odvolání města Zábřeh,Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,zastoupeného advokátem Mgr.Lukášem Rothanzlem,Teplého 2786,530 02 Pardubice,podaného dne 22.1.2019,odvolání obce Rájec,Rájec 98,789 01 Zábřeh,podaného dne 31.1.2019,odvolání Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko,Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh,podaného dne 27.2.2019,a společného odvolání Jaroslavy Wolné,Vodní 1926/3,789 01 Zábřeh,Ing.arch.Petra Wolfa,Na Nové 1659/15,789 01 Zábřeh,Za zdravý Ráječek,Říční 1669/1,789 01 Zábřeh,zastoupených advokátem Mgr.Davidem Černým,AK Skalka & Grepl & Černý,se sídlem Horní nám.365/7,779 00 Olomouc,podaného dne 1.2.2019,proti rozhodnutí Městského úřadu Šumperk,Odboru výstavby (dále Stavební úřad Šumperk),Sp.Zn: 91379/2017 VYS/MAZA,č.j.: MUSP 132600/2018,ze dne 28.12.2018,se podle ust.§ 64 odst.2 správního řádu p ř e r u š u j e d o 3 0.1 1.2 0 2 1.Účastník řízení podle ust.§ 27 odst.1 správního řádu: WANEMI CZ a.s <.>,IČ 26867281,Lidická 1005/23b,Veveří,602 00 Brno O d ů v o d n ě n í Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále Odbor SR KÚOK),vede odvolací řízení ve věci odvolání města Zábřeh,Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,zastoupeného advokátem Mgr.Lukášem Rothanzlem,...

Načteno

edesky.cz/d/4697930

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz