« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
SITUAĚNÍ VÝKRES ŠIRŠÍEH VZTAHů
<br> MOST EV.č.44640—2,RAPOTÍN
<br> STANOVENO
<br> ZNAČKA „Q-CWZO'ZJ
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> HLAVNÍ mmm * ESS-projekt s.r.o <.>
<br> FAKTURACNI AURESÁ,<.> PRAHA 1 <.>,HICHLE WEHELSKA 5801'63 FSI: IL'IGD ADRESA: <.>
<br> ÉĚRGTINOVA 992,155 UI VSHIN
<br> [EL.z JM 511 “5 366
<br> ID <.>,2681—9935
<br> DIE: [ŽZSHLEEEE
<br> \NVESTUH
<br> memwmmme KRAJE,p.u_ IssoKl
<br> gřih ka 31,Llpenská 15mm 12 “ Ulamauc
<br> HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU aa PETR mím <.>
<br> znnpovĚnNÝ PROJEKTANT wa mmm muAňíK / 14.11,0
<br> wmcam e:,PEIR JUŘJEA
<br> KUNTRULUVAL ma.mmm MYNAŘÍK /14.<.> 1L/
<br> nísm STAVBY xmswámí ÚIEHÍ; won" "
<br> FRIFESE
<br> NAZEV STAVBY
<br> MOST EV.č.mean—2,RAPUTÍN
<br> ETUPEŘ PDPS
<br> BATUM 11mm
<br> FURHÁT 5m <.>
<br> mw wajsxgnvg cas,“ [ - SITUACNI VYKRESY
<br> HĚŘÍTKU ma
<br> Ě.ZAKÁZKY <.>
<br> NAZEV UBJEKTU
<br> NÁZEV CAS'II UGKUHíNTAEE OBJEKTU
<br> EAST osm PARĚ
<br> [ _
<br> NAZEV PB\LQHY,„ „ _ SHUAENI VYKRES SIRSIEH VZTAHU
<br> [ EPRILUHY - [.O'I
<br> 5M
<br>.<.> r-m
<br> JV\DWE DHŠNM'HdDEI DH'VUDHJZM ]]WWŠ mu
<br> mz wm w cn sva is
<br> 2 ::
<br> mim rss
<br> l Š d ů %
<br> Gn
<br> !.!
<br> SldClOd
<br> AAVHdOG uoaao XHHdWOS (mm MSLsgw
<br> mawm
<br> NHAONVLS
<br> _ ff? :.r INHJVNZ DHINAVHdUU UHENUOHJHĚId ]]VMIS
g3454268
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 65007/2021
<br> Naše sp.zn.: 61372/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02ASWWE*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 26.5.2021 žádost od
<br>
<br> IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>,IČO: 25869523,Albertova 229/21,Nová Ulice <,>
<br> 779 00 Olomouc,kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116 <,>
<br> Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/44640 (u mostu e.č <.>
<br> 44640-2,mezi obcemi Rapotín a Rejchartice) v k.ú.Rapotín,z důvodu rekonstrukce mostu –
<br> akce „Most ev.č.4464-2,Rapotín“ v termínu od 14.6.2021 – do 1.10.2021 <.>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
přechodnou úp...

Načteno

edesky.cz/d/4697070

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz