« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Www um.„ %ŠUMQERK.DOPRAVY.- *r-r-ý'
<br> 828 bude osazeno min.7 dní dopředu s datem platnosti <.>
<br> Vypracoval: Vaiser Lukáš
<br> Datum: 11.5.2021
<br> Částečná uzavírka MK ul.nám.Svobody a ul.17.Listopadu
<br>.;
<br> v Sumperku <.>
<br> Adresa provozovny: Pavelkova 2 Olomouc 772 00_
g3454268
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 65154/2021
<br> Naše sp.zn.: 60464/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AT221*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 24.5.2021 žádost od
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,K Zelené louce XXXX/XX,XXX 00 Praha 4 – Kunratice <,>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Terezín 37,788 14 Petrov nad Desnou
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul.17 <.>
<br> listopadu u č.1 a nám.Svobody (u hotelu Grand) v Šumperku,z důvodu stavebních úprav a
<br> rekonstrukce hotelu v termínu do 31.5.2022 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 31.5.2021 č.j.KRPM-62540-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunik...

Načteno

edesky.cz/d/4697069

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz