« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
I=xoq79010qd0=aqumz=275>06LssL6'6t=f<?5>6960vg6'9[:Xa,!uPBI>IBZ/za'Kdmuysdnq
<br> 1>sz
<br> Č.BYĚŘÉÉÉHLEMIEIE'WWQ GD ___.<.>.“ED
<br> HM“ :: <.>
<br> | |
<br> z z [ *:) BWB-IIS ZD'ÁdBW — „IUPBPIBZ
<br> SV./_M/CEJŽL xxx/3%; ÚL ŽÉÍŽQÚLÉDWQ
<br> Mapy.cz
<br> VH
<br> ' 'AVHdOG HOHGU maat/mg
<br> !— (“I O (“\1 M.0 ("$ © 01 __
<br> „\
<br> ŠI'LM/Gěč'.!!!/3%3 vav žžéoWÝch-fíň _2: Pá
<br> <,>
<br> “EUCM
<br> (7/4.(QF—'!(TČĚMHK -' -) +“ VPC/ih PLf/ 92x gang/Ngcg; CCŘL + Ccfó
<br> Ú M31 A () M VJ) 5—5
<br> A
<br> !) AHSLSHW
<br> httpsz/fmapy.cz/zakladni?x=16.980721 1&y=49.9512514&Z=20&pano=1&base=ophoto&pid=61803598&yaw:0.502&fov=1.Ž57&přtch=0 <.>
<br> Je <.>
<br> https://mapy cz/zakladni9x=16.980855.3&y=49.9514933&z=19&b0x=1 30.3.2021
<br> EMM/CE f//'/ 3 3—01 _,<.> r(„_ * ŽEfŽ-OT'ÍÍQ EJ UH
<br> +1
<br> VFU/£; — DÍČ Flf
<br> WK (LQMÍĚEMH/ „Šíří
<br> https:!f'mapy.cz/zakladni?x=16.9802240&y=49.9531905&Z=20&pan0=1&base=ophoto&pid=61803298&yawi=0.08Ž&f0v
<br> 2x6) 32 PĚŠUM 6%
<br> U
<br> \C U '7/3532 šči/EJ
<br> ' )ÍQV _ H
<br> Era—Šem:
<br> NT; 3:3
<br> ? W/ AONVI “*
<br> 54 <.>
<br> a
<br> ř
<br> 030“
<br> 3045
<br> xsxsg
<br> W
<br> “31
<br> HdOG uoaací HHdWHS
<br> \
<br> t)
<br> 'IdCIOd
<br> Stránka č.1 z 2
<br> =1.571&pitch=0.116
g3454268
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 65236/2021
<br> Naše sp.zn.: 40247/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AT56W*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 1,787 01 Šumperk,které zastupuje MěÚ Šumperk <,>
<br> odbor majetkoprávní,nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 8.4.2021 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 13.4.2021 pod č.j.KRPM-38674-
<br> 1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> mís...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz