« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
A “mmm Ai
<br> „„ srmuuwmwumn |_".n.<.> <.>
<br>.<.> '““ 1m DDMDWVÉ 1M
<br> ' m Jul-míli
<br> STANOVENO
<br> 511qu mnm MRI má
<br> ! IPI.banánem-u
<br> ETAPA 2
<br> ““*ěqwlzu
<br> RBCDNSTRUKCE VWOVODU A WW UL.B.NĚMCOVE.NEMDCMČNÍA LUČNÍ.ŠUMPERK
<br> FRECHDDNA ÚPRAVA PW
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK LJDBOR DOPRAVY
<br> unum:
g3454268
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 64923/2021
<br> Naše sp.zn.: 3783/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 2.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02ASUF5*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 27.5.2021 žádost od
<br>
<br> INSTA CZ s.r.o <.>,IČO: 25374311,Jeremenkova 1142/42,Hodolany,779 00 Olomouc,kterou
<br> zastupuje DALSIKO,s.r.o <.>,IČO: 29298563,Vrahovická 4251/18,796 01 Prostějov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul.B <.>
<br> Němcové,ul.Balbínova,ul.Bří.Čapků a ul.Vančurova v Šumperku,z důvodu rekonstrukce
<br> vodovodu a kanalizace – akce: „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – B.Němcové,Nemocniční
<br> a Luční,Šumperk“ v prodlouženém termínu 2.etapy do 30.7.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 31.5.2021 č.j.KRPM-62163-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších př...

Načteno

edesky.cz/d/4694004

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz