« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Město Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitel Městské policie Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky,XXX XXX.XX let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,spolehlivost,ovládání jednacího jazyka,zdravotní způsobilost
ukončené vysokoškolské vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,v platném znění
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
komunikační dovednosti,samostatnost,flexibilita
duševní způsobilost a dobrý zdravotní stav
občanská a morální bezúhonnost
znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny „B“
Náležitosti přihlášky: (
datum a podpis
informační povinnost v souladu s ustanoveními čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
zpracovaný vlastní „Návrh koncepce řízení Městské policie Šumperk“ v rozsahu 7 200 až 9 000 znaků (cca 4 strany A4)
životopis,včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti:
ředitel městské policie
Místo výkonu práce: Město Šumperk
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou,10.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,dále nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě,v platném znění <.>
Nástup...

Načteno

edesky.cz/d/4688940

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz