« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 2b ÚP Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Změna č 2b
1|2
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 62878/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: pavla.cechova@sumperk.cz
<br> Datum: 1.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AQKXB*
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č.2b Územního
<br> plánu Šumperk
<br> Městský úřad Šumperk,Odbor strategického rozvoje,územního plánování a investic (dále jen
<br> „pořizovatel“),jako úřad územního plánování příslušný podle §6 odst.1,písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění <,>
<br>
<br> oznamuje
<br>
<br> opakované veřejné projednání,které se bude konat ve čtvrtek 8.července 2021 v 17 hod.ve
<br> velké zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu Šumperk,Jesenická 31,Šumperk <,>
<br> vchod z ulice Rooseveltova <.>
<br>
<br> Důvodem k předložení návrhu Změny č.2b Územního plánu Šumperk k opakovanému veřejnému
<br> projednání je rozdělení Změny č.2 po veřejném projednání na Změnu č.2a a Změnu č.2b <.>
<br> Změna č.2b vyvolala podstatnou úpravu návrhu,která vyžaduje dle §53 odst.2 stavebního
<br> zákona opakované veřejné projednání <.>
<br>
<br> Návrh Změny č.2b Územního plánu Šumperk bude k veřejnému nahlédnutí vystaven
<br> na Městském úřadě Šumperk,odboru strategického rozvoje,územního plánování a investic <,>
<br> Jesenická 31,Šumperk,dveře č.308,jeho internetových stránkách
<br> https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plan...

Načteno

edesky.cz/d/4688937

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz