« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Reko Špk Puškinova 2 situace
L!,1 IL Reko MS Sumperk - Pu§kinova + 2 C.2 SITUACE STAVBY v KATASTRALNI MAPE 1! C90 1V \ ‘ 4‘79”“ J 099‘ 02» K0 VENE “a 2600 m/ Situace stavby v katastrél C.Situaéni vykresy Vy'lkres: m mape Stavba: Reko MS Sumperk - Puékinova + 2 \nveslor GasNet,s.r.o.Kraj: Vypraoovai: Ing.XXXX XXXXXXXX Olomoucky kraj ul.PuSKinova Ziikova Vrcnlického Odpovédny’ prolektanl Ing.XXXX XXXXXXXX Manaier prmsktu Ing.XXXX XXXXXXXX Misto stavby Sumperk m $umperk Arch :X - zak XX A2051 Dam” 10/2020 PobelAA' Stupefi DUR C.2 Wkres é : Méi‘l’tko 1:1000 Ggea 99“ 6 99+,<.> m m pfxpnjka PE dnSO dLHm e L 560 OPZ PE dnSO mam OPZ OC DN40 de J 6» c‘ VINO 070’ 6M ' ‘ i pf’xpo’ka PE dn50 {Mm OPZ PE dn50 dWm 0P7 0C DNMJ d13,5m pV’ypo,E.OPZ PE dnSG (H m fiOPZ 0C DN40 diZm,finS’] (“Him 3‘ 3 5 d 5.551 igpnpoyc PE dnBOVdHOEm K OPZ PE 060 dL7m m L“; ngw OPZ PE dn65 dl 7,5m OPZ 0C DNSO de pnpm PF mo d>.10,5m oflz PE me an m \ Lcflx gig? g! 9 UPI 0C DNE‘S DE LSm \ 00169 «1‘9 PR‘POJKA BEZ UDBERU DOJDE K ZASLEPEN‘ 69‘ ‘ pfipmka PE dnSD di.8,5m OPZ PE dnSD G\.4,5m \.OPZ 0C DN40 (3‘ 3m 9 59x @911 OPZ 0C DN40 dilm ‘ NTL PLYNOVOD PE100-RC-0P \W w MAE 00 DD.0H§V0H d m VEWE ”B" 000 m w r._A £1 Q pf' 0ij PE dn50 dlfi‘fim w/mm W” g\ OPZ PE dn63 (HZ/m OPZ DC DNbO d,<.> m OPZ PE dnfij d‘25m 9w pfipogko pg mo (new Hue-P2 0c DN40 (Mm r “2 GPZ 0C DN50 dEZm ‘ OPZ PE dn50 d! Hm OPZ 0C DNM‘r 01‘ m 9 piipo‘ka PE dn50 dl06,0m 99%.GP? PE dnSO d1 8,5111 m “L” OPZ 0c we mm ‘ ‘ pFipOJko PE dnfi} dlq‘fim pffpofku PE an63 dilfim pflpo’ku FE thO a! 6 Om.Q/GLZZ DL.403 m,VETEV "A” NTL PLYNOVOD PE100—RC—OP SDRE7,6 dn225 ‘ 2275/2 I 4,an JonoéTkovo ‘ $9 v NTL PLYNOVOD PE100—RC—OP SDR17;6 dn160 A 1 ADL.114 m,VETEV ”B" gs» 1 61! \,pr’x’pojka PE dnSO d\.7,5m 5m «106 W904/ZO W” 5015 OPZ PE dn50 OPZ 0C DN40 dL4m g 91‘7“ E pfipojka PE {0163 dfo A 0070C DNES dH,5m \ Wm pfipOLku PE dn63 (012,5 m OPZ 0C DN65 (14.3 m Pu km ve 9 L% V pfipojka PE dn90 d‘28fim ” laPEdnSBdUm OP OC DN65 {0.05m piipnl a PE dn50 (11.7,5m I.T6 ‘ 91}! V \« m )WQQ: DL.403 m,VEIEV ”A” w» [€99 ...
Reko Špk Puškinova 2 OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 63912/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 27743/2021 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02ARS0Z*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> Email:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 01.06.2021
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> GasNet,s.r.o,IČO 27295567,Klíšská 940/96,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
kterého zastupuje IGEA s.r.o <.>,IČO 46580514,Na Valše 47/3,702 00 Ostrava 2
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 08.03.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> „REKO MS Šumperk - Puškinova+2“
<br>
na pozemcích:
st.p.1893/1,parc.č.1392/5,2152/2,1904/21,2275/1,1337/1,1392/27,1395/7,1395/5 <,>
1395/8,1395/10,1395/2,1395/9,1399/16,1395/6,1399/7,1392/26,1395/11,1402/8 <,>
1396/2,1392/17 v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek na ulici Puškinova,části Žižkova a
Vrchlického v Šumperku <.>
<br> - Plynovod: NTL plynovod PE100-RC-0 SDR17,6 dn225 v délce 657 m
<br> NTL plynovod PE100-RC-0 SDR17,6 dn160 v délce 114 m
<br> NTL plynovod PE100-RC-0 SDR17,6 dn110 v délce 6 m
<br> - Plynovodní přípojky v počtu 34 ks z PE100 RC-0 SDR11 v celkové délce 374 m nejsou
součástí tohoto řízení.Potrubí bude vedeno ve stávající trase přípojek <.>
<br>
<br> Na toto řízení se vztahuje zákon č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury energetických komunikací,v platném
znění
<br>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stave...

Načteno

edesky.cz/d/4688936

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz