« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 111883 2020 J Pikna je účastníkem územního řízení
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 56038/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 111883/2020 VYS/HEUR
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02AHZYI*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 12.05.2021
<br>
<br>
USNESENÍ
<br>
Výroková část:
<br>
Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako příslušný jako stavební úřad příslušný podle §
<br> 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl podle § 28 odst.1
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) s použitím zákona č.416/2009 Sb.<,>
<br> o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
<br> komunikací (liniový zákon),v platném znění,takto:
<br> XXX XXXX XXXXX,IČO:XXXXXXXX,se sídlem Žerotínova XXX/XX,XXXXX Šumperk zastoupený na
<br> základě plné moci Mgr.Pavlem Kopou,advokátem,ev.č.ČAK 13541,vykonávající advokacii jako
<br> společník společnosti Advokáti KJM legal,s.r.o <.>,IČO 070 94 841,se sídlem Hlinky 57/142a,603
<br> 00 Brno-Pisárky,zapsané v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp.zn.C 106132
<br> je účastníkem územního řízení dle § 85 odst.2 písmen.b) stavebního zákona,vedeného
<br> stavebním úřadem pod sp.zn.: 111883/2020 VYS/HEUR ve věci umístění stavby:
<br> stavby na ochranu před povodněmi
<br> a stavby s nimi přímo související
<br> stavební záměr pod názvem:
<br> "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř.km 12.088-14.231"
<br>
<br> projednávané na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí,kterou podala dne 29.10.2020
<br> Obec Rapotín,zastoupená na základě plné moci společností AQUATIS a.s <.>,pověřen k jednání za
<br> společnost je Ing.XXXXX XXXX <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4651481

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz