« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výzva k odstranění vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21 56751 Výzva k odstranění odstaveného vozidla Alfa Romeo G
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
Naše čj.: MUSP 56751/2021
<br> Naše sp.zn.: 51691/2021 ŽPR/MAHO
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AIU1P*
<br>
<br>
Výzva k odstranění odstaveného vozidla
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor životního prostředí,dle ustanovení § 61 odst.1 písm.a) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 138
<br> zákona č.542/2020 Sb.o výrobcích s ukončenou životností
<br>
<br> vyzývá vlastníka odstaveného vozidla
<br>
<br> tovární značky: ALFA ROMEO – 156,2,4 JTD,barva: stříbrná metalíza,bez RZ (viz.foto),které je
<br> odstaveno v Šumperku na ulici Revoluční,u garáží na konci ulice (k.ú.Šumperk,p.p.č.1550/4)
<br>
<br> k odstranění tohoto odstaveného vozidla
<br>
<br> dle ust.§ 105 odst.1 zákona č.542/2020 Sb.o výrobcích s ukončenou životností z výše
<br> uvedeného místa a to ve lhůtě 1 měsíce od zveřejnění této výzvy.Po marném uplynuté této výzvy
<br> bude s výše uvedeným odstaveným vozidlem naloženo v souladu s ust.§ 105 odst.3 zákona
<br> č.542/2020 Sb.o výrobcích s ukončenou životností – odstavené vozidlo bude předáno
<br> oprávněné osobě ke sběru vozidel s ukončenou životností <.>
<br>
<br> Tato výzva je vyvěšena na úředních deskách Města Šumperka v písemné i elektronické formě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Doba zveřejnění na úředních deskách: od 17.05.2021 do 17.06.2021
<br>
Text24
Text25
Text23
<br> 2021-05-14T07:25:38+0000
Not specified

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz