« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UR 2020 85207
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 54351/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 85207/2020 VYS/PAFE
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX02AG1JK*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 10.05.2021
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br>
Výroková část – povolení výjimky:
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> e) a § 169 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal žádost o výjimku
<br> z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst.2 stavebního zákona ve věci výjimky z
<br> obecných požadavků na využívání území podle § 169 odst.3 stavebního zákona,kterou dne
<br> 25.01.2021 podala
<br> Obec Loučná nad Desnou,IČO 00302953,Loučná nad Desnou 57,788 11 Loučná nad Desnou <,>
<br> kterou zastupuje
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1980,U tenisu 2625/1,787 01 Šumperk 1
<br> dále jen "žadatel"),a podle § 169 odst.2,3,5 a 6 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> výjimku z ustanovení § 24 odst.1 vyhlášky č.501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na
<br> využívání území,ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby
<br> "Chodník podél I/44 - úsek zastávky ČD Rejhotice - Penzion Zálesí - Veřejné Osvětlení"
<br>
na pozemcích parc.č.164/5,164/6,492/4,493/1,493/3,496/2,521/1,989/3,1514/38 <,>
<br> 1514/43,1514/44,1514/45,1514/46,1514/48,1514/49,1514/53,1514/54,1514/73 <,>
<br> 1514/74,1514/75,1529,1615/1,1615/2,1615/3,1621/1,1622/2,1669/1,1695 v
<br> katastrálním území Rejhotice.Protože se stavba umisťuje na pozemcích jednoho katastrálního
<br> území,budou dále uváděna čísla pozemků bez ...

Načteno

edesky.cz/d/4649135

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz