« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejná vyhláška - Pavelka Stanislav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatrovník Pavelka Stanislav
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
MUSP 55570/2021
<br>
<br>
<br>
<br> SpZn.36576/2021 SVV-SP
<br>
<br>
<br>
<br> Šumperk 12.5.2021
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXX XXXXXXXX <,>
<br> vedoucí oddělení správního odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor správní a vnitřních věcí v souladu s ust.§ 25,odst.1,2 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších přepisů /dále jen správní řád/ oznamuje,že
<br> písemnost vydaná dne 12.5.2021 pod spisovou značkou 36576/2021 SVV-SP,č.j.MUSP
<br> 55550/2021,adresovaná:
<br>
<br> panu Stanislavu Pavelkovi,nar.dne 8.11.1984,trvale hlášenému v Šumperku,Bratrušovská
<br> 13 <,>
<br>
<br> je uložena na Městském úřadu Šumperk,odboru správním a vnitřních věcí,oddělení správním <,>
<br> Šumperk,Jesenická 31 /nová přístavba,vchod z ulice Rooseveltovy/ v kanceláři č.321 nebo 323
<br> ve druhém poschodí.Písemnost si jmenovaný/á/ může vyzvednout ve dnech pondělí až čtvrtek
<br> od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů /a zveřejněna též dálkovým přístupem/,patnáctým
<br> dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou – podle ust.§ 25,odst.2
<br> správního řádu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení správního
<br> odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br>
<br>
2021-05-12T08:29:05+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4649132

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz