« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Částečná u
<br>._í'\
<br> zavírka sil.||/4_46 u obc.'%',! il
<br> %
<br> úsek částečné uzavírky ' '! E13
<br> 3 Chrastice._
<br> * ';.- v—tg—qh __,' * t“ _ <.>
<br> a.<.> -f“
<br> AGb 3205-50
<br> €)
<br> ÉDGD
<br> B21a
<br> BZUa—TD
<br> ' A15
<br> \ / š |U446 Ě EZZ-í lm ml ll '- - F & Ř / š XXX EGm % \ _X v X W X X E “ u 3 =" S 3 'a zima ? \ u: "jší “gear 52:1" ?; ; CLJ
<br> »
<br> „i
<br> & „Dá Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude pň nedostatečných rozhledových podm'fk ch ( např.umístěni vozidel stavby v prostoru pracovního mísla na komunikaci,umístění staveništniho materiálu a lechni létá.<.> : ).při tvorbě kolon a při snížené viditelností (mlha.sněžení,hustý déšť apod.),provoz řízen aplikaci ručního řízen provozu náEežitě poučenou osobou na místě akce za podmínek.dle ust.5 79 zák.3612600 Sb <.>,která bude vybavena a označena dle vyhlášky č.294/2015 Sb <.>
<br> Vypracoval: Veíser Lukáš
<br> Datum: 5.5.2021
<br> Částečná uzavírka sil."1446 u obce Chrasiice <.>
<br> Adana provozovny: Pavelkou ! Olomouc 172 Illl
<br> MOŠT EV.Č.446-049 CHRASTíCE
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 55429/2021
<br> Naše sp.zn.: 53480/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 12.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AH8YR*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 6.5.2021 žádost od
<br>
<br> IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>,IČO: 25869523,Albertova 229/21,Nová Ulice <,>
<br> 779 00 Olomouc,kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116 <,>
<br> Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 (v místě mostu č <.>
<br> 446-049 u Chrastic) v k.ú Staré Město,z důvodu záruční opravy mostu – akce: „Most ev.č.446-
<br> 049 Chrastice“ v termínu od 17.5.2021 – do 31.5.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 11.5.2021 č.j.KRPM-53165-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4649130

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz