« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Podrobnosti:
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení pozice referenta oddělení státní památkové péče odboru výstavby Městského  úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání jednacího jazyka
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního zaměření,popř.historie,dějiny umění
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
znalost zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,v platném znění
komunikační dovednosti,samostatnost,flexibilita
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanoveními čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce)
ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti:
agenda památkové péče  - výkon veřejné správy dle zák.č.20/1987 Sb <.>,o památkové péči,v platném znění (dle věcné příslušnosti) a souvisejících předpisů
agenda přestupků na úseku památkové péče
administrativní činnosti
M...

Načteno

edesky.cz/d/4649122

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz