« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pronájem majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 2962 2968 pronájem částí pozemků předzahrádky
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT ČÁSTÍ POZEMKŮ PRO PŘEDZAHRÁDKY
<br>
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br>
<br> Číslo usnesení: 2962/21
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 2240 v katastrálním území Šumperk o velikosti 28,5 m² za
<br> účelem rozšíření stávající předzahrádky před provozovnou Italská vína s.r.o.na dobu neurčitou a
<br> za podmínek dle usnesení RM č.2223/20 ze dne 27.08.2020 <.>
<br>
<br> Snímek:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo usnesení: 2963/21
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 2223/1 v katastrálním území Šumperk o velikosti 15 m² za
<br> účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou baru na dobu neurčitou a za podmínek
<br> dle usnesení RM č.2223/20 ze dne 27.08.2020 <.>
<br>
<br> Snímek:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo usnesení: 2964/21
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 2033 v katastrálním území Šumperk o velikosti 29,25 m²
<br> za účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou Můj sendvič na dobu neurčitou a za
<br> podmínek dle usnesení RM č.2223/20 ze dne 27.08.2020 <.>
<br>
<br>
<br> Snímek:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo usnesení: 2965/21
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 2244/1 v katastrálním území Šumperk o velikosti 5 m² za
<br> účelem zřízení venkovní předzahrádky před cukrářskou výrobnou Cukrle na dobu neurčitou a za
<br> podmínek dle usnesení RM č.2223/20 ze dne 27.08.2020 <.>
<br>
<br> Snímek:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo usnesení: 2966/21
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 2033 v katastrálním území Šumperk o velikosti 18 m² za
<br> účelem zřízení venkovní předzahrádky před provozovnou Gourmet Grill 76,s.r.o.na dobu
<br> neurčitou a za podmínek dle usnesení RM č.2223/20 ze dne 27.08.2020 <.>
<br>
<br> Snímek:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo usnesení: 2967/21
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1560/1 v katastrálním území Šumperk o velikosti 52 m² za
<br> účelem z...
č usn 2958 pronájem části p p č 312 2 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2958/21
<br>
<br> Předmět: část pozemkové parcely číslo 312/2 o výměře 24 m2 v katastrálním území Šumperk za
<br> podmínek:
<br> Účel nájmu: plocha pro parkování osobního motorového vozidla nájemce – osoby se sídlem
<br> nebo provozovnou v okolí parkoviště,parkovací místo č.6,7,8,11,12,13
<br> Nájemné: min.375,- Kč vč.21 % DPH/1 park.místo/měsíc,tj.celkem 4.500,- Kč vč.21 %
<br> DPH/1 park.místo/rok
<br> Doba nájmu: doba určitá od 01.07.2021 do 30.06.2024,tj.na 3 XXXX s možností dalšího
<br> tříletého prodloužení,nájem lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran
<br>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXX,referent oddělení komunálních služeb,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: martina.godinova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.508 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
2021-05-07T11:06:02+0000
Not specified
č usn 2955 pronájem části p p č 1346 3 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2955/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1346/3 o výměře 22 m2 v katastrálním území
<br> Šumperk (část zahrady k bytovému domu Javoříčko 1506/6,Šumperk) <.>
<br> Účel nájmu: individuální využití
<br> Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
<br> Doba nájmu: neurčitá,ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání
<br> důvodu,výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
<br> Podmínky nájmu: povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem <.>
<br>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
2021-05-07T11:05:48+0000
Not specified
č usn 2948 zveřejnění změny pronájem části pozemku p č 1998 1 v k ú Šumperk – kopie
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2948/21
<br>
<br> Předmět: změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 13/2006/Pro/Pe ze dne 15.04.2006,ve
<br> znění dodatku č.1 ze dne 05.11.2012,uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem,se
<br> sídlem nám.Míru 364/1,78701 Šumperk,IČO 00303461,a nájemcem Ing.Jaromírem
<br> Šrámkem,bytem Reissova 1500/15,78701 Šumperk,jejímž předmětem je pronájem části
<br> pozemku parcela číslo 1998/1 o výměře 30 m2 v katastrálním území Šumperk,pro účely
<br> individuálního využití,za celkové roční nájemné 150,-- Kč,při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního
<br> nájmu,přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o celkové výměře 150 m2,pro účely
<br> individuálního využití,za celkové roční nájemné 750,-- Kč,při zachování sazby 5,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č.2 <.>
<br> V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 13/2006/Pro/Pe nemění <.>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
_____________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
<br>
2021-05-07T11:05:35+0000
Not specified
č usn 2947 pronájem části p p č 1998 1 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2947/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1998/1 o výměře 145 m2 v katastrálním území
<br> Šumperk (volná plocha u domu Reissova 17,Šumperk) <.>
<br> Účel nájmu: individuální využití
<br> Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok
<br> Doba nájmu: neurčitá,s platností ode dne podpisu smlouvy,ukončení nájmu
<br> dohodou nebo výpovědí bez udání důvodu,výpovědní lhůta se
<br> stanovuje tříměsíční
<br> Podmínky: povinnost údržby pozemku včetně porostů na náklady nájemce <,>
<br> povinnost odstranění porostů po ukončení nájmu na náklady
<br> nájemce <.>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_____________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
<br>
2021-05-07T11:05:18+0000
Not specified
č usn 2946 zveřejnění změny pronájem části pozemku p č 1998 1 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2946/21
<br>
<br> Předmět: změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 60/2002/Pro/Ba ze dne 31.10.2002,ve
<br> znění dodatku č.1 ze dne 07.11.2012 a dodatku č.2 ze dne 21.10.2020,uzavřenou mezi
<br> pronajímatelem městem Šumperkem,se sídlem nám.Míru 364/1,78701 Šumperk,IČO
<br> 00303461,a nájemkyní Ing.Markétou Vintrovou,bytem Reissova 1501/17,78701 Šumperk <,>
<br> jejímž předmětem je pronájem části pozemku parcelu číslo 1998/1 o výměře 84 m2
<br> v katastrálním území Šumperk,pro účely: a) pozemek pro individuální využití – 57 m2,b)
<br> pozemek pod ostatní stavbou/terasa – 27 m2,za celkové roční nájemné 1.095,-- Kč,při sazbě
<br> nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok,b) 30,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního
<br> nájmu,přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o celkové výměře 127 m2,pro účely: a)
<br> pozemek pro individuální využití – 100 m2,b) pozemek pod ostatní stavbou/terasa – 27 m2,za
<br> celkové roční nájemné 1.310,-- Kč,při zachování sazby pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok,b) 30,--
<br> Kč/m2/rok <.>
<br> Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č.3 <.>
<br> V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 60/2002/Pro/Ba nemění <.>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
_____________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
<br>
2021-05-07T11:05:03+0000
Not specified
č usn 2945 zveřejnění změny pronájem části pozemku p č 1998 1 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2945/21
<br>
<br> Předmět: změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 43/2007/Pro/Pe ze dne 31.10.2007,ve
<br> znění dodatku č.1 ze dne 05.11.2012,dodatku č.2 ze dne 28.05.2015,dodatku č.3 ze dne
<br> 04.11.2016 a dodatku č.4 ze dne 27.10.2020,uzavřenou mezi pronajímatelem městem
<br> Šumperkem a nájemci Lubomírem Brokešem,bytem Reissova 1501/17,78701 Šumperk,a
<br> Leonou Mrlinovou,bytem Nemocniční 1849/29,78701 Šumperk,jejímž předmětem je pronájem
<br> části pozemku parcela číslo 1998/1 o výměře 320 m2,v katastrálním území Šumperk pro účely:
<br> a) pozemek pro individuální využití – 275 m2,b) pozemek pod ostatní stavbou – 45 m2,za
<br> celkové roční nájemné 2.725,-- Kč,při sazbě nájmu pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok,b) 30,--
<br> Kč/m2/rok <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního
<br> nájmu,přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o celkové výměře 400 m2,pro účely: a)
<br> pozemek pro individuální využití – 355 m2,b) pozemek pod ostatní stavbou/zahradní domek –
<br> 45 m2,za celkové roční nájemné 3.125,-- Kč,při zachování sazby pro účel: a) 5,-- Kč/m2/rok,b)
<br> 30,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č.5 <.>
<br> V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 43/2007/Pro/Pe nemění <.>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
<br>
<br>
2021-05-07T11:04...
č usn 2944 zveřejnění změny pronájem části p p č 1998 1 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2944/21
<br>
<br> Předmět: změnit smlouvu o nájmu nemovitosti MP 305/99/Pro/Ba ze dne 12.01.2000,ve znění
<br> dodatku č.1 ze dne 29.11.2012,uzavřenou mezi pronajímatelem městem Šumperkem,se
<br> sídlem nám.Míru 364/1,78701 Šumperk,IČO 00303461,a nájemkyní Ivou Veselou,bytem
<br> Reissova 1498/13,78701 Šumperk,jejímž předmětem je pronájem části pozemku parcela číslo
<br> 1998/1 o výměře 40 m2 v katastrálním území Šumperk,pro účely zahrádkářského využití,za
<br> celkové roční nájemné 200,-- Kč,při sazbě nájmu 5,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření výměry předmětu nájmu a tím k navýšení ročního
<br> nájmu,přičemž nově se předmět nájmu pronajímá o výměře 70 m2,pro účely individuálního
<br> využití,za celkové roční nájemné 350,-- Kč,při zachování sazby nájmu 5,-- Kč/m2/rok <.>
<br> Účinnost změny ode dne podpisu dodatku č.2 <.>
<br> V ostatním se smlouva o nájmu nemovitosti MP 305/99/Pro/Ba nemění <.>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
<br>
2021-05-07T11:04:36+0000
Not specified
č usn 2943 zveřejnění změny pronájem pozemků p č 1484 10, 1488 1, v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2943/21
<br>
<br> Předmět: změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 12.01.2007 na pronájem pozemků parcela
<br> číslo 1484/10,parcela číslo 1488/1,parcela číslo 1484/11,parcela číslo 1484/4,parcela číslo
<br> 1484/13,parcela číslo 1488/5,parcela číslo 1484/14,parcela číslo 1488/6,parcela číslo
<br> 1484/15,parcela číslo 1487/6,parcela číslo 1488/8,parcela číslo 1487/7,parcela číslo
<br> 1488/9,parcela číslo 1487/8 a parcela číslo 1487/9 vše v katastrálním území Sumperk.<,>
<br> uzavřená mezi městem Šumperk jako pronajímatelem a Šumperskými sportovními areály s.r.o.se
<br> sídlem Lidická 2819/81,Šumperk,IČO 27786781,jako nájemci <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde k upřesnění předmětu pronájmu <.>
<br> Předmětem nájemní smlouva budou pozemky parcela číslo 1488/4,parcela číslo 1488/5 <,>
<br> parcela číslo 1488/6,parcela číslo 1484/15,parcela číslo 1487/7,parcela číslo 1487/8 <,>
<br> parcela číslo 1479/4,parcela číslo 1479/6,parcela číslo 1488/8,parcela číslo 1488/9 a část
<br> pozemku parcela číslo 1488/7 o výměře 920 m2 vše katastrálním území Sumperk <.>
<br> Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají nezměněny <.>
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
<br>
2021-05-07T11:04:23+0000
Not specified
č usn 2938 pronájem části p p č 1832 33 v k ú Vikýřovice
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2938/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1832/33 o výměře 55 m2 katastrálním území Vikýřovice za
<br> podmínek:
<br> ▪ sazba nájemného: 30,-Kč/m2/rok
▪ účel pronájmu: umístění včelínu
▪ nájemce uhradí nájemné zpětně od července roku 2019,přičemž výše zpětného
<br> nájemného bude vypočítána jako násobek pronajaté plochy a stanovené sazby
<br> nájemného za m2/rok
<br> ▪ doba nájmu: určitá ode dne podpisu nájemní smlouvy do 31.12.2031 s roční výpovědní
lhůtou podanou k datu 31.12.v případě porušení podmínek nájemní smlouvy,nebo
<br> pokud bude vlastník pozemku bude potřebovat pronajatou část pozemku k plnění funkci
<br> lesa <.>
<br> ▪ další podmínky budou stanoveny v souladu se záznamem z jednání ze dne 06.04.2021
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br>
________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
2021-05-07T11:04:08+0000
Not specified
č usn 2936 zveřejnění změny pronájem p p č 227 20 a 227 3 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> ZMĚNY NÁJEMNÍ SMLOUVY
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2936/21
<br>
<br> Předmět: na základě schváleného záměru města,zveřejněného od 26.07.2018 do 11.08.2018
<br> dle usnesení rady města číslo 4723/18 ze dne 19.07.2018 změnu nájemní smlouvy,označené
<br> jako SML/2018/0680/MJP/Vr ze dne 03.12.2018,kterou byl sjednán pronájem části Pozemnu
<br> parcely číslo 227/20 a části pozemku parcela číslo 227/3 v katastrálním území Šumperk za
<br> účelem instalace a provozování dobíjecí stanice pro elektromobily a dvě parkovací stání pro
<br> dobíjení elektromobilů <.>
<br> Nájemce: Olife Energy a.s <.>,se sídlem Lazarská 11/6,Nové Město,PSČ 12000,IČO: 292 91 897 <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy dojde:
<br> ▪ k prodloužení sjednané doby nájmu z data do 30.11.2023 nově do 31.12.2033
▪ k doplnění čl.III.stanovení nájemného o text: nájemce bere na vědomí,že úplata
<br> nájemného sjednaná nájemní smlouvou SML/2018/0680/MJP/Vr ze dne 03.12.2018
<br> platí do 31.12.2026 a od 01.01.2027 a dále bude výše nájmu stanovena jednostranným
<br> rozhodnutím orgánů samosprávy města o výši nájemného z pronájmu pozemků města <,>
<br> přičemž nájemce bude o tomto rozhodnutí písemně informován.Nepřistoupí-li nájemce na
<br> úpravu výše nájemného,nájemní smlouva skončí k 31.12.roku posledně uhrazeného
<br> nájemného
<br> ▪ změna nájemní smlouvy bude upravena dodatkem ke stávající nájemní smlouvě <.>
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br>
________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od ...
č usn 2930 pronájem části p p č 1346 5, 1354 2 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2930/21
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcela číslo 1346/5 a část pozemku parcela číslo 1354/2 o
<br> celkové výměře 12 m2 v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Účel nájmu: individuální využití
<br> Nájemné: 5,-- Kč/m2/rok,minimálně celkem 100,-- Kč/rok
<br> Doba nájmu: neurčitá,ukončení nájmu dohodou nebo výpovědí bez udání
<br> důvodu,výpovědní lhůta se stanovuje tříměsíční
<br> Podmínky nájmu: povinnost nájemce udržovat pronajatou plochu vlastním nákladem <.>
<br>
<br>
SNÍKMEK:
<br>
<br>
________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
<br>
2021-05-07T11:03:26+0000
Not specified
č usn 2928 pronájem st p č 4694 v k ú Šumperk (pozemek pod garáží)
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRONAJMOUT
<br> Rada města ze dne 06.05.2021
<br> Číslo usnesení: 2928/21
<br>
<br> Předmět: pronajmout pozemek stavební parcela číslo 4694 o výměře 18 m2 v katastrálním území
<br> Šumperk za podmínek:
<br> ▪ účel nájmu: pozemek pod stavbou garáže
▪ sazba nájemného: 30,- Kč/m2/rok + DPH v platné výši
▪ doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou
<br>
<br> SNÍKMEK:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ________________________________________________________________________________
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:alena.pecinkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.516 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecní desce od 10.05.2021 do 26.6.2021
<br>
<br>
2021-05-07T11:03:13+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4649117

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz