« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Přechodné dopravní značení sil.Ill446 ul.Lidická,MK ul.Wolkerova,Horova,Vrch|ického,Puškinovo,Bezručova,K.H.Máchy,Zižkova,Janošíkova,Husitská,P.Holého,Gen Krátkého,Gen.Svobody,Evaldova,J.z.Poděbrad v Sumperku <.>
<br>.<.>
<br> „ ZNAČKA €— S&T-2,024
<br> ! W mAh—sw ! o.8 a C4 SW %
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK %; ODBOR DOPRAVY
<br> Ma sw? :.<.> a.a 33 „,Na '““ E = 25 £ » N S :,WQ— s— pao—4— & „__ m m m m _.„=,mí.m s %: g- 5 a s m „„ m m m »m m m m m " mi N N i: max.50m.> 5 © +3,45,© & +; % „,3 €.<.>,Ub % ; run.a 5 W:: E:: 3:3 2" <.>,<.>.35: Z.S c AIS 57h % 523 825 ais.„ Š'“ Elu Es— em.g 5 ŽŠ.a + &= Řů I.CHODNÍK !.<.> EB _Ei :X ;: w mm <% N _N :o- :: ow %;
<br> vypmcnul: \l'nlnr Lukáš Datum: 39.9.10“ © Přechodně dopravni značenl
<br> 828 bude osazeno min.7 dni dopředu s datem platnosti._ Pro zaýištěnl bezpečnosti a plynulosti silnlčnlhu pravem bude při nsdostalemých rozhledovým podmínkám ( např.umislonl SIL "M46 a MK v vozidel slavhy v prostoru prawvnlho mísll na komunikaci,umíslěnl staveništníno ma'leflálu & lechnikv atd,<.>.).Při tvorbě kolon & při mizané vloilalmali (mlha.sněženl.hustý déšť apod.).provoz Plzen aplikací ručního řlzenl provozu naležllě poučenou AKCE: Š
<br> osobou na mlatě akce za podminek.dla ust.;,79 zák.36112000 su <.>,která bude vybavena a madona dle „masky č.2949015 sn,“Š'-“UML "'“P'fL'hP' '“- 3-
<br> Adrnx provozovny: Plvllkon : Olomouc 112 no
<br> Tento dokument fe součástí systému TP online.Bv! vvtvořen v elektronické podobě jako iedfnv autentický dokument <.>
<br> ZP <.>
<br> ZZ 22
<br> 22
<br> 22 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22 22
<br> Schéma BI17
<br> Standardní pracovní místo na chodníku,stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty <.>
<br> podélné uzávěry dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> červená výstražná světla typu 3,podélný odstup do 50m
<br> příčné uzávěy dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře
<br> hodnotaA min.1,5 m nebo šířka st...
g3437092
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 52369/2021
<br> Naše sp.zn.: 50817/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 5.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02ADHXL*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 30.4.2021 žádost od
<br>
<br> Vegacom a.s <.>,IČO: 25788680,Novodvorská 1010/14,142 01 Praha 4 – Lhotka,kterou
<br> zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00
<br> Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 ul.Lidická a na
<br> místních komunikacích ul.Wolkerova,ul.Horova,ul.Vrchlického,ul.Puškinova,ul.Bezručova,ul <.>
<br> K.H.Máchy,ul.Žižkova,ul.Janošíkova,ul.Husitská,ul.P.Holého,ul.Gen.Krátkého,ul.Gen <.>
<br> Svobody,ul.Evaldova,ul.J.z Poděbrad a nám.Jana Zajíce v Šumperku,z důvodu pokládky
<br> chrániček pro optické kabely – akce: „INSCZ_77002_Šumperk_etapa_ č.3a“ v prodlouženém
<br> termínu (dle jednotlivých etap) do 31.10.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na poz...

Načteno

edesky.cz/d/4649111

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
18. 06. 2021
17. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz