« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
nvm-m: ' : f
<br> 5:1 ! Ě.' Kukal „7 5:8.] “w.<.> <.>,;.:- 6 m <.>,—Mi ŠUMPERK,- - i +“ gg
<br> 573 ' zvu
<br> _ Uzavřený úsek |1IP10a Přechodné dopravní značení
<br> ? B4 Trvale dopravní značení
<br> "?
<br> Rapotíngř'_ '
<br> Vypracoval:
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> Datum:
<br> XX.X.XXXX
<br> Přírodně blízka protipovodňová opatření na řece Desná,Vikýřovice
<br> Úplná uzavírka MK,ul.Rybářská
<br> Přechodné dopravní značení
<br> S E KN E SEKNE,spol.s r.o.Hamerská 12.772 00 Olomouc DIČ: 6262363701 tel./fax: 585 311 88?
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 50064/2021
<br> Naše sp.zn.: 48107/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 28.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AAQH5*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 26.4.2021 žádost od
<br>
<br> OHL ŽS,a.s <.>,IČO: 46342796,Burešova 938/17,Veveří,602 00 Brno,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.Rybářská (v
<br> úseku mezi křižovatkami ul.Luční a ul.Krátká) ve Vikýřovicích,z důvodu stavby opěrných zdí –
<br> akce: „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř.km.14,231 - 16,840“
<br> v prodlouženém termínu od 1.6.2021 – do 30.7.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 28.4.2021 č.j.KRPM-46853-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále...

Načteno

edesky.cz/d/4625101

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz