« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
PLATNOST DOKUMENTACE PDLIUÉLÍEKE REFLEUKY »: m.<.>.v uu- V dn? LEGENDA _.<.> navarmpnzmnme na “““-553"le © : Danmvuizmteu? '— “AMENEW WMV“ MW : osazené ? DNI mangu _ 03:me WSA „i Ésysznsmmae _ _ swnronnw m:" LECOPRAVMZNACEM _ maca/r:! wsm __ _ A — DBG-(Hai IMSA PRE- Ě „ hamza; Newmana Fesw Doufam mmm
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> e:.Lukáš Vnndm,MBA
<br> Mast ev.i:.369—046 Olšany
<br> DOPRAVNÉ — INŽENÝRSKÁ DPATŘENÝ
<br> IN XXXX
<br> ZLINMARK DZsVLcL Hu
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 49978/2021
<br> Naše sp.zn.: 47716/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 28.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AAM20*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 22.4.2021 žádost od
<br>
<br> IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>,IČO: 25869523,Albertova 229/21,Nová Ulice <,>
<br> 779 00 Olomouc,kterou zastupuje ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO: 042 62 701,Hviezdoslavova
<br> 1191/55a,Slatina,627 00 Brno
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/369 (v úseku od
<br> křižovatky se silnicí I/11 – po č.domu 91),III/36917a (v úseku od křižovatky se silnicí II/369 –
<br> po č.domu 74) a na přilehlých místních komunikacích v Olšanech,z důvodu rekonstrukce mostu
<br> – akce: „Most ev.č.369-046 Olšany“ v termínu od 17.5.2021 – do 30.11.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 28.4.2021 č.j.KRPM-45086-1/ČJ-2021-140906 <,...

Načteno

edesky.cz/d/4625099

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz