« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
nvm-m: ' : f
<br> 5:1 ! Ě.' Kukal „7 5:8.] “w.<.> <.>,;.:- 6 m <.>,—Mi ŠUMPERK,- - i +“ gg
<br> 573 ' zvu
<br> _ Uzavřený úsek |1IP10a Přechodné dopravní značení
<br> ? B4 Trvale dopravní značení
<br> "?
<br> Rapotíngř'_ '
<br> Vypracoval:
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> Datum:
<br> XX.X.XXXX
<br> Přírodně blízka protipovodňová opatření na řece Desná,Vikýřovice
<br> Úplná uzavírka MK,ul.Rybářská
<br> Přechodné dopravní značení
<br> S E KN E SEKNE,spol.s r.o.Hamerská 12.772 00 Olomouc DIČ: 6262363701 tel./fax: 585 311 88?
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 50064/2021
<br> Naše sp.zn.: 48107/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 28.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AAQH5*
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 26.4.2021 žádost od
<br>
<br> OHL ŽS,a.s <.>,IČO: 46342796,Burešova 938/17,Veveří,602 00 Brno,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.Rybářská (v
<br> úseku mezi křižovatkami ul.Luční a ul.Krátká) ve Vikýřovicích,z důvodu stavby opěrných zdí –
<br> akce: „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř.km.14,231 - 16,840“
<br> v prodlouženém termínu od 1.6.2021 – do 30.7.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 28.4.2021 č.j.KRPM-46853-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále...

Načteno

edesky.cz/d/4622294

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz