« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
W -'7 Immuvuawmmmmmmmmmmmm 5“
<br> A A “ mnou: nemenim 4 © „m mčmveuoau.: FRIMWANEM SLOUPKU \ ;
<br> | ' :
<br>,á'íš (7.51) +533 750 m '_,;- Po Dosu UZAVIRKY DOČASNÉ ZRUŠENÍ oz
<br> fi STAi—TOVENO H (9 * :
<br> ('n'/' ““na-(;.<.> __ _.“"—= S MĚSTSŘY ÚM ŠUMPERK d __ ODBOR DOPRAVY „„- '_ *,<.> DPIS ' V ' _3'13 (7,51) +E13MIMO vezmu Situace dopra o značení a objízdné trasy STATKU i _ „ V,<,>," -_P'o' nosu _uzwrnwr DOČASNÉ pro aka Marsdcovska pout 2021
<br> ZRUŠENÍ DZ
<br> Datum konání: 30.5.2021,6:00 - 18:00 hod.Katastr.území: Maršíkov,Velké Losiny,Filipová Obec: Velké Losiny,Loučná nad Desnou
<br> " *.\ ja _ - černě stanovené objízdné trasy - „a * ' ' _ - ce: Maršíkovská pouť 2021 <.>,—Šumpe|_;k _ _ _ _ _ Datum konání:.5.021,6:00-__18:00 hod <.>
<br> „ !
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 50033/2021
<br> Naše sp.zn.: 24752/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 28.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AAOPF*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 1.3.2021 žádost od
<br> Obec Velké Losiny,IČO: 00303551,Rudé armády 321,788 15 Velké Losiny
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/4502 (u křižovatky se
<br> silnicí III/4504 a u křižovatky se silnicí I/44) a III/4504 (v úseku od křižovatky se silnicí III/4502
<br> po křižovatku se silnicí I/44) v k.ú.obcí Velké Losiny a Loučná nad Desnou,z důvodu pořádání
<br> Maršíkovské pouti dne 30.5.2021 v termínu od 6:00 hod.– do 18:00 hod <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 28.4.2021 č.j.KRPM-46752-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provo...

Načteno

edesky.cz/d/4622293

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz