« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
PLATNOST DOKUMENTACE PDLIUÉLÍEKE REFLEUKY »: m.<.>.v uu- V dn? LEGENDA _.<.> navarmpnzmnme na “““-553"le © : Danmvuizmteu? '— “AMENEW WMV“ MW : osazené ? DNI mangu _ 03:me WSA „i Ésysznsmmae _ _ swnronnw m:" LECOPRAVMZNACEM _ maca/r:! wsm __ _ A — DBG-(Hai IMSA PRE- Ě „ hamza; Newmana Fesw Doufam mmm
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> e:.Lukáš Vnndm,MBA
<br> Mast ev.i:.369—046 Olšany
<br> DOPRAVNÉ — INŽENÝRSKÁ DPATŘENÝ
<br> IN XXXX
<br> ZLINMARK DZsVLcL Hu
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 49978/2021
<br> Naše sp.zn.: 47716/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 28.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02AAM20*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 22.4.2021 žádost od
<br>
<br> IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s <.>,IČO: 25869523,Albertova 229/21,Nová Ulice <,>
<br> 779 00 Olomouc,kterou zastupuje ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO: 042 62 701,Hviezdoslavova
<br> 1191/55a,Slatina,627 00 Brno
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/369 (v úseku od
<br> křižovatky se silnicí I/11 – po č.domu 91),III/36917a (v úseku od křižovatky se silnicí II/369 –
<br> po č.domu 74) a na přilehlých místních komunikacích v Olšanech,z důvodu rekonstrukce mostu
<br> – akce: „Most ev.č.369-046 Olšany“ v termínu od 17.5.2021 – do 30.11.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 28.4.2021 č.j.KRPM-45086-1/ČJ-2021-140906 <,...

Načteno

edesky.cz/d/4622292

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz