« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyúčtování kalkulace VHZ 2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
<br> Příjemce vodného a stočného: Šumperské provozní vodohospodářská společnost a.s.(IČO 47574511)
<br> Dílčíodběrateíské porovnání ceny Vodohospodářská zařizení Šumperk,a.s.Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové polo'dty Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulaoe Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 12089000 14298073 -1.309073 9.546016 8.183566 1362430 1.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 10003000 12007355 2004355 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 1.060000 0.915880 0.164120 6.129016 4.133540 1095475 1.3 — chemikálie mil.Kč 0059000 0033150 0.025650 2.755000 2780626 0025628 1.4 — ostatni maten'ál mil.Kč 0047000 0.441666 0.505312 0.662000 1269416 0607416 2.Energie mil.Kč 5.771000 7047940 -1.576940 6.601000 6.159660 0.441120 2.1 - elektrická energie mil.Kč 5.596000 7066736 -1.472736 7066000 7.085242 0060756 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.175000 0.279204 -0.104204 0.635000 1074638 0439638 3.Mzdy mil.Kč 25.909034 21.317302 4.591732 23045574.20482069 3363505 3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 19.506021 16.444522 3063499 17033660 15264957 2048903 3.2 - ostatni osobní náklady mil.Kč 6401013 4072780 1526233 5011714 5.197112 0.714602 4.Ostatní přlmé ná klady mil.Kč 60.713621 61.395685 0662064 77345328 78082015 0936687 4.1 - odpisy mil.Kč 0.000000 0.000000 0000000 0.000000 0.000000 0000000 4.2 - opravy lnfraslruktumiho majetku mil.Kč 19557000 20239064 0062064 3.947000 5.405279 -1.458279 4.3 - nájem infrastruktumlho majetku mil.Kč 41.156621 41.150621 0000000 73.998328 73.476736 0521592 4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 14595676 30.062216 4.3.2 - opravy infrastma'eíku.které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 24.701980 34.123353 4.3.3 - prostř.obnovy inlr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.32 mil.Kč 1056765 9.612759 4.3.4...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
14. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz