« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města dne 22.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpis písemných materiálů
Rozpis písemných materiálů pro 22.zasedání ZM dne 22.dubna 2021
<br>
<br>
Ad 6.Finanční záležitosti
<br>
<br> FaP 1 – střednědobý výhled rozpočtu města Šumperka
<br>
<br>
<br> Ad 7.Majetkoprávní záležitosti
<br>
<br> MJP 1 – odpis pohledávek
<br> MJP 2 – prodej části pozemku p.č.1960/13 v k.ú.Šumperk (or.při ul.J.z Poděbrad)
<br> MJP 3 – prodej části pozemku p.č.924/1 v k.ú.Horní Temenice (or.u Bratrušova vedle
<br> cyklostezky)
<br> MJP 4 - změna usnesení ZM č.640/20 ze dne 10.12.2020
<br> MJP 5 – prodej p.p.č.1363/7 v k.ú.Horní Temenice
<br> MJP 6 – prodej části p.p.č.1991/11 a části p.p.č.1991/10 v k.ú.Šumperk,souhlasné
<br> prohlášení - přestavek na části p.p.č.1991/11 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 7 – prodej části p.p.č.127 v k.ú.Rejchartice u Šumperka
<br> MJP 8 – prodej pozemků za domy Vančurova 27 a 29,Šumperk
<br> MJP 9 – budoucí prodej p.p.č.1278/19 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 10 – bezúplatný převod p.p.č.154/3 v k.ú.Horní Temenice z vlastnictví města
<br> Šumperka do vlastnictví Olomouckého kraje a bezúplatné nabytí částí p.p.č <.>
<br> 1275/7 a p.p.č.1333/8 v k.ú.Horní Temenice a částí p.p.č.2114/1 a částí
<br> p.p.č.2125/1 v k.ú.Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví
<br> města Šumperka
<br> MJP 11 – žádost o bezúplatný převod p.p.č.589/7 a části p.p.č.589/2
<br> MJP 12 – zrušení zásad pro prodej bytových domů,bytů a nebytových prostor
<br> ve vlastnictví města Šumperka; podmínky prodeje bytových domů na "Seznamu
<br> majetku určeného k prodeji"
<br> MJP 13 – prodej pozemku st.p.č.21,jehož součástí je stavba 94 v k.ú.Šumperk
<br> MJP 14 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 14 <,>
<br> Šumperk
<br> MJP 15 – změna budoucího kupujícího bytu v domě nám.Jana Zajíce 13 <,>
<br> Šumperk
<br>
<br>
<br> Ad 8.Různé
<br>
<br> RUI 3 - strategický plán rozvoje města Šumperka 2014-2020 – prodloužení platnosti
<br> RUI 4 – změna č.5 Územního plánu Šumperk
<br>
<br> ŠKV – OZV o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství
<br> ŠKV – OZV...

Načteno

edesky.cz/d/4584545

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz