« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Šumperk - prodejna pro dům a zahradu,ul.Zábřežská,Jílová - napojení inženýrských sítí
<br> LEGENDA:
<br> Místo provádění stavebních prací - částečná uzavírka
<br> Džbán Francovwíwco ničím Mák „(Om- EršcmuHMQ/"Pwdzžů mu 3m <.>
<br> Přechodné dopravní značení: T105? MXN/01011
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> A ' fi;.Bzoa (QWQVDZ/.<.>.<.>.<.> A6b DATUM AIMS
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPFS
<br> DETAIL
<br> Vypracoval: XXX XXXXX XXXXXX
<br> Dalurn:XX.X.XXXX
<br> Akce Dek Šumperk - prodejna pro dům a zahradu,napojení ing.Síti
<br> čiam/x(
<br> dopravni Ill-hui
<br> Provozovna Pavlovická 30 Olomouc 77900 lel: 608 442 849
OOP
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 41805/2021
<br> Naše sp.zn.: 39345/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 13.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02A1EKB*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 7.4.2021 žádost od
<br>
<br> JUTHERM s.r.o <.>,IČO: 06915051,Zborov 53,789 01 Zborov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul <.>
<br> Zábřežská (v místě křižovatky s ul.Jílová) a ul.Jílová (v úseku od křižovatky s ul.Zábřežská po č <.>
<br> 4) v Šumperku,z důvodu napojení splaškové kanalizace – akce: „Dek Šumperk – prodejna pro
<br> dům a zahradu“ v termínu do 30.4.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 12.4.2021 č.j.KRPM-38188-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4584544

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz