« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ fyzioterapeut Šumperk 21795
*) Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.olkraj.cz,složka zdravotnictví / výběrová řízení na smlouvy
se zdravotními pojišťovnami
<br>
č.j.KUOK 23457/2021
sp.zn.KÚOK/21795/2021/OZ/857
<br>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> vyhlašuje
<br> podle části desáté zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu uchazeče
<br> výběrové řízení
<br> na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
v oboru fyzioterapeut (ambulantní péče)
<br> pro území Šumperk <.>
<br>
Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které
jsou předmětem výběrového řízení: 1.6.2021 <.>
<br> Přihlášku s požadovanými přílohami doručte do 9.4.2021 včetně
na adresu:
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor zdravotnictví
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
<br> K přihlášce*) připojte tyto přílohy:
- nabídku,ve které uveďte rozsah nabízené péče,adresu místa
<br> poskytování zdravotních služeb,provozní hodiny,personální
obsazení,pracovní úvazky,technické a věcné vybavení a příp <.>
i další informace o svém záměru <,>
<br> - přehled praxe uchazeče v příslušném oboru <.>
<br> Uchazeč je povinen prokázat,že splňuje,nebo je ve lhůtě stanovené
ve výběrovém řízení (1.6.2021) schopen splnit,předpoklady
pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče <,>
který je předmětem výběrového řízení <.>
<br> Informace na telefonním čísle: 585 508 573

Načteno

edesky.cz/d/4480023

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz