« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020 85207
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 20583/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 85207/2020 VYS/PAFE
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX029BNRG*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 17.02.2021
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br> A
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
<br>
<br> Obec Loučná nad Desnou,IČO 00302953,Loučná nad Desnou 57,788 11 Loučná nad Desnou <,>
<br> kterou zastupuje
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1980,U tenisu 2625/1,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 18.08.2020 žádost o vydání:
<br> 1) územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> a
<br> dále dne 25.01.2021 žádost o vydání:
<br> 2) rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
<br>
<br> ve věci umístění stavby:
<br> "Chodník podél I/44 - úsek zastávky ČD Rejhotice - Penzion Zálesí - Veřejné Osvětlení"
<br>
na pozemcích parc.č.164/5,164/6,492/4,493/1,493/3,496/2,521/1,989/3,1514/38 <,>
<br> 1514/43,1514/44,1514/45,1514/46,1514/48,1514/49,1514/53,1514/54,1514/73 <,>
<br> 1514/74,1514/75,1529,1615/1,1615/2,1615/3,1621/1,1622/2,1669/1,1695 v
<br> katastrálním území Rejhotice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Umístění trvalé stavby veřejného osvětlení v rozsahu:
<br> • Veřejné osvětlení řeší celkem 4 lokality v obci Loučná nad Desnou,část obce Rejhotice <.>
<br> • Lokalita č.1:
<br> ▪ Lokalita podél komunikace a chodníku s nasvětlením přilehlých prostor směrem ke
stávající zástavbě,bude nasvětlena pomocí 16 ks nových LED svítidel,na žárově
<br> zinkovaných stožárech výšky 5 a 7 m.Kabely budou provedeny pomocí vedení CYKY-J
<br> 4x16mm2 <.>
<br> • Lokalita č.2:
<br> ▪ Lokalita při č.p....

Načteno

edesky.cz/d/4480022

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz