« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Přechodné dopravní značení MK — Etapa 5 -C—1 ul.Revoluční,Šumperk
<br> STANOVENO “Mf 92945319?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ŽNAČKA
<br> ÁÝ-ZJŽDQÁ
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAV
<br> PODPIS
<br> ! _ —trasa mm 35—69“ = _ -choc£ník an'wwmlmm,) u 9- -— „„ r -.„m Ě _ -ce5ta
<br>.<.>.Mom—1.<.> „nm wmmmmmimnuwammmmm MI m.<.> <.>
<br> uuu-- um pum-.m-mmumamgmmm mlmwnmnwemusa„
<br> Přechodné dopravní značení MK — Etapa 5-C-2 ul.Revoluční,Vrchlického,Wolkerova Šumperk
<br> gu ši : MĚSTSKÝ ÚŘAD : __.L—EJ 43—4— ŠŠ ŠUMPERK _ si ODBOR DOPRAVY $%“3 '“ & € pr _ šš ;._ * VJDPIS
<br> ;? až.' si úlů—<f— ' — "858 E “ ' či - Chodnik & m _ ' cesta ;Me“ ! mmmmfmlemw _ a! 5“— ".h-"“- [MNG—Mn“ Ž— muu-mimlmnmm1maušgrí wmmumawm muninliluupunhú a.“gama-mmmW-wawmmuu
<br> Přechodné dopravní značení MK - Etapa 5-C-3 ul.Vrchlického,Horova Šumperk
<br> _9 ©! lammnřmWsaa-um - ': na:-pu.mm WM Ě nulami-imma run MMMMW“ mmm
<br> ; mumuawkqmirnxmmgm uma-mamma <.>
<br> STANOVENO „20 M [ u %
<br> :m ; DATUM
<br> Š MĚSTSKÝ ÚŘAD SUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br>.íp DPIS
<br> MDM
<br> - trasa ! """"" - chodník _ - cesta
<br> Přechodné dopravní značení MK — Etapa 6-F ul.B.Němcové,Bří Čapků Šumperk
<br> i STANOVENO 44:1 „203%sz ZNACKA 35.<.>.<.>.<.>.4.?:.%:?:?14 „„ * DATUM " 51" v.„,; MESTSKY URAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY li ! P DPIS _t_._—.—_ 3:9 g: a a —_—j_ “I.|! ? % = * Aša—€— ] E mmmmvmwumm ??: 5 za“ m ' ma.? ' mcanm—n|nuxwamwx=gmmnamua _ -trasa
<br> _ -chodník _ -cesta
<br> Přechodné dopravní značení MK — Etapa 6-K ul.Gen.Svobody,Šumperk
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
<br> ' trasa mmMmruwmna-nm =,<.> ; _ ' ChOdnlk LWUMMWMMW.MMMDWÚ IHW _ _ Cesta
<br> mudmmmm.mmmmmwmmmwm mummumm—ngnmm mmmm-mnmcmua
<br> Přechodné dopravní značení MK - Etapa 7-A-2 ul.Uničovská,Šumperk
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> P DPlS
<br> 45-3-
<br> _ -trasa ! _ -chodník _ -cesta
<br> Přechodné dopravní značení MK - Oprava trasy * nám.Republiky,Šumperk
<br> \) LI l/ nám.Republiky Lungmva Langm W V v ...
STANOVENÍ
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 20888/2021
<br> Naše sp.zn.: 18069/2021 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 18.2.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX029BZWF*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 12.2.2021 žádost od
<br>
<br> SELECT SYSTEM,s.r.o <.>,IČO 25382292,Gen.Svobody 17/2,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul <.>
<br> Revoluční,ul.Vrchlického,ul.Wolkerova,ul.Horova,ul.Balbínova,ul.B.Němcové,ul.Bří.Čapků <,>
<br> ul.Gen.Svobody,ul.Nerudova,ul.Uničovská a nám.Republiky v Šumperku z důvodu provedení
<br> přípravy a pokládky optického vedení - akce: „Stavba Metropolitní optické sítě SELECT SYSTEM <,>
<br> s.r.o." v termínu do 31.12.2021 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 17.2.2021 č.j.KRPM-19604-1/ČJ-2021-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále...

Načteno

edesky.cz/d/4477522

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz