« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva
C.j.: 40 Nc 2651/2021-11
<br> VYHLÁŠKA
<br> Okresní soud v Šumperku ve věci
<br> zemřelého: Athanasios Parlapanis,narozený 27.1.1944 bytem A.Kašpara 90/1,737 01 Šumperk <,>
<br> vyzývá každého,kdo zná okolností,z nichž lze zjistí! datum smrti zemřelého Athanasiose Parlapanise nebo které by k takovému zjištění mohly vést,aby o nich podal ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění této “;hlášky zpráv; podepsanému soudu <.>
<br> Uvedená lhůta končí dnem 12.3.2021
<br> Odůvodnění:
<br> Městský úřad Šumperk jako matriční úřad oznámil dne 26.1.2021 zdeišímu soudu,že na základě listu o prohlídce zemřelého Arhanasiose Parlapanise,prohlížející lékař neurčíl datum smrtí jmenovaného a tudíž nelze datum smrti Zapsat dle matričního zákona do příslušné knihy úmrtí.Městský úřad Šumperk tedy Žádá () určení data smrtí zemřelého pro dodatečný záznzln V knize úmrtí.Soud tedy postupoval dle ustanovení Š 13 a 5 60 zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,a zahájil řízení o učení data
<br> smrtí jmenovaného <.>
<br> Dle listu o prohlídce zemřelého,sepsaného dne 20.1.2021,byl zemřelý nalezen na adrese A.Kašpara 90/1,Šumperk a datum jeho úmrtí bylo stanoveno odhadem na den 18.1.2021 <.>
<br> Po uplynutí lhůty uvedené ve výroku tohoto usnesení určí soud datum smrti ve svém rozhodnutí <.>
<br> Šumperk 12.února 2021
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX „.V * -
<br> samosoudkyně Č! '/ \ '
<br> (L
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje XXXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XX Nc XXXX/XXXX-XX
<br> USNESENÍ
<br> Okresní soud v Sumperku rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc.Markétou Vlčkovou ve věci
<br> zemřelého: Athanasios Parlapanis,narozený 27.1.1944 bytem A.Kašpara 90/ 1,787 01 Sumperk <,>
<br> takto:
<br> 1.Soud podle Š 13 a Š 60 zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,zahajuje řízení o určení data smrti Athanasiose Parlapanise,narozeného 27.1.1944,naposledy trvale bytem A.Kašpara 90 / 1,787 01 Sumperk <.>
<br> II.Soud podle Š 61 zákona č.292 / 2013 Sb.o zvláštních řízeních soudních,jmenuje opatrov...

Načteno

edesky.cz/d/4477076

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz