« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení společného řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vikýřovice hala
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 20211/2021
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 131468/2020 VYS/IVDI
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX029B628*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 17.02.2021
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> XXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Zámecká 80,788 13 Vikýřovice <,>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Březinova 2112/4,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 21.12.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> přístavba víceúčelové haly č.po 261 na ul.Za Tratí ve Vikýřovicích a stavby 2 přístřešků <,>
<br> dešťová kanalizace se 3 retenčními nádržemi včetně přívodu NN
<br> dokumentace pod názvem:
<br> "Stavební úprava víceúčelové XXXX s přístavbou hal a přístřešků Za Tratí č.pop.261
<br> Vikýřovice"
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1865/2,1865/19,1870,1871/1 v katastrálním území
<br> Vikýřovice.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
<br> řízení") <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Přístavby víceúčelové haly (SO01- stavební úpravy nevyžadují vydání územního rozhodnutí)
č.pop.261 na ul.Za Tratí ve Vikýřovicích na p.č.1870 v k.ú.Vikýřovice:
<br> 1.Přístavba SO02 bude přistavěná k východní straně objektu.Bude nepodsklepená <,>
jednopodlažní a bude mít půdorys obdélníku 9,817x 32,21m (316,205m2).Přístavba
<br> skladu bude zastřešená sedlovou střechou s výškou hřebene + 7,642.Podlaha 1NP bude
<br> +/- 0,00 = 337,10m.n.m.Přístavba bude umístěná na pozemku p.č.1871/1 v k.ú <.>
<br> Vikýřovice ve vzdálenosti 4,6m od hranice s p.č.1871/2 v k.ú.Vikýřovice.Tato přístavba
<br> bude obsahovat sklad stavebnin
<br> 2.Přístavby SO03 bude přistavěná k severní stěně objekt.Bude nepodsklepen...

Načteno

edesky.cz/d/4476939

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz