« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Podrobnosti:
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,  o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení pozice referent/ka oddělení investic odboru strategického rozvoje,ÚP a investic Městského  úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,bezúhonnost,způsobilost k právním úkonům,ovládání jednacího jazyka
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v platném znění
znalosti v ekonomické oblasti
ZOZ ve správním činnosti při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu vítána
orientace v projektových dokumentacích výhodou
komunikační dovednosti,samostatnost,flexibilita
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanoveními čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce)
ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti:
zajišťuje přípravu a realizaci investic města (administrace VZ,zpracování materiálů pro RM)
při přípravě aplikuje zákon o zadávání veřejných zakázek a dle opatřen...

Načteno

edesky.cz/d/4474354

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz