« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Podrobnosti:
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,  o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení pozice referent/ka oddělení investic odboru strategického rozvoje,ÚP a investic Městského  úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,bezúhonnost,způsobilost k právním úkonům,ovládání jednacího jazyka
ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v platném znění
znalosti v ekonomické oblasti
ZOZ ve správním činnosti při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu vítána
orientace v projektových dokumentacích výhodou
komunikační dovednosti,samostatnost,flexibilita
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanoveními čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
výpis z rejstříku trestů - originál (ne starší než 3 měsíce)
ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti:
zajišťuje přípravu a realizaci investic města (administrace VZ,zpracování materiálů pro RM)
při přípravě aplikuje zákon o zadávání veřejných zakázek a dle opatřen...

Načteno

edesky.cz/d/4473566

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz