« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,  o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení místa referent/ka předpisu nájmu oddělení správy majetku odboru majetkoprávního Městského  úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání jednacího jazyka
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
znalost vybraných ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění vztahujících se k vykonávané agendě
znalost zákona 67/2013 Sb <.>,o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,v platném znění
znalost vyhlášky 269/2015 Sb <.>,o rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům
komunikační schopnosti,samostatnost
řidičské oprávnění skupiny „B“
Náležitosti přihlášky: (
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanoveními čl.13 a 14 Nařízení EU č.2016/679,obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)
K přihlášce doložte:
výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti:
vypracování předpisu nájmu a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
evidence ...

Načteno

edesky.cz/d/4473564

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz