« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Záměr převést nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 13 1 12 2 2021
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
<br> RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> v souladu s ustanovením § 18 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
<br> část pozemku parc.č.1275/1 ost.pl.o výměře 265 m2,dle geometrického plánu
č.1090-12/2020 ze dne 31.3.2020 pozemek parc.č.1275/41 ost.pl.o výměře 265 m2 <,>
části pozemku parc.č.1275/1 ost.pl.o celkové výměře 8 m2,dle geometrického plánu
č.1088-508/2019 ze dne 8.1.2020 pozemky parc.č.1275/39 ost.pl.o výměře 2 m2
a parc.č.1275/40 ost.pl.o výměře 6 m2,a pozemek parc.č.1333/8 ost.pl.o výměře
19 m2,vše v k.ú.Horní Temenice,obec Šumperk,části pozemku parc.č.2114/1
ost.pl.o celkové výměře 863 m2,dle geometrického plánu č.7104-35/2020 ze dne
17.6.2020 pozemky parc.č.2114/19 ost.pl.o výměře 49 m2,parc.č.2114/20 ost.pl <.>
o výměře 141 m2,parc.č.2114/22 ost.pl.o výměře 67 m2,parc.č.2114/24 ost.pl <.>
o výměře 66 m2,parc.č.2114/25 ost.pl.o výměře 37 m2,parc.č.2114/26 ost.pl <.>
o výměře 408 m2 a parc.č.2114/28 ost.pl.o výměře 95 m2,části pozemku parc.č <.>
2125/2 ost.pl.o celkové výměře 904 m2,dle geometrického plánu č.7105-36/2020
ze dne 28.7.2020 pozemky parc.č.2125/11 ost.pl.o výměře 554 m2,parc.č.2125/12
ost.pl.o výměře 12 m2,parc.č.2125/13 ost.pl.o výměře 137 m2,parc.č.2125/14
ost.pl.o výměře 21 m2 a parc.č.2125/15 ost.pl.o výměře 180 m2,vše v k.ú.a obci
Šumperk,vše z vlastnictví Olomouckého kraje,z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje,příspěvkové organizace,do vlastnictví města Šumperka <,>
IČO: 00303461.Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí <.>
<br> Žádosti,podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 12.2.2021 do 12.00 hod.na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor majetkový <,>
právní a správních činností,Jeremenkova 40a,779 00 Olomou...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz