« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Záměr převést nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 13 1 12 2 2021
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
<br> RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> v souladu s ustanovením § 18 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
<br> část pozemku parc.č.1275/1 ost.pl.o výměře 265 m2,dle geometrického plánu
č.1090-12/2020 ze dne 31.3.2020 pozemek parc.č.1275/41 ost.pl.o výměře 265 m2 <,>
části pozemku parc.č.1275/1 ost.pl.o celkové výměře 8 m2,dle geometrického plánu
č.1088-508/2019 ze dne 8.1.2020 pozemky parc.č.1275/39 ost.pl.o výměře 2 m2
a parc.č.1275/40 ost.pl.o výměře 6 m2,a pozemek parc.č.1333/8 ost.pl.o výměře
19 m2,vše v k.ú.Horní Temenice,obec Šumperk,části pozemku parc.č.2114/1
ost.pl.o celkové výměře 863 m2,dle geometrického plánu č.7104-35/2020 ze dne
17.6.2020 pozemky parc.č.2114/19 ost.pl.o výměře 49 m2,parc.č.2114/20 ost.pl <.>
o výměře 141 m2,parc.č.2114/22 ost.pl.o výměře 67 m2,parc.č.2114/24 ost.pl <.>
o výměře 66 m2,parc.č.2114/25 ost.pl.o výměře 37 m2,parc.č.2114/26 ost.pl <.>
o výměře 408 m2 a parc.č.2114/28 ost.pl.o výměře 95 m2,části pozemku parc.č <.>
2125/2 ost.pl.o celkové výměře 904 m2,dle geometrického plánu č.7105-36/2020
ze dne 28.7.2020 pozemky parc.č.2125/11 ost.pl.o výměře 554 m2,parc.č.2125/12
ost.pl.o výměře 12 m2,parc.č.2125/13 ost.pl.o výměře 137 m2,parc.č.2125/14
ost.pl.o výměře 21 m2 a parc.č.2125/15 ost.pl.o výměře 180 m2,vše v k.ú.a obci
Šumperk,vše z vlastnictví Olomouckého kraje,z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje,příspěvkové organizace,do vlastnictví města Šumperka <,>
IČO: 00303461.Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí <.>
<br> Žádosti,podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 12.2.2021 do 12.00 hod.na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor majetkový <,>
právní a správních činností,Jeremenkova 40a,779 00 Olomou...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz