« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení správního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MD 708 2021 130
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČ: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
<br>
*MDCRX00Z8MS4*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.:/Sp.zn.:/Typ
MD-708/2021-130/1
MD/708/2021/130
<br>
<br> Vyřizuje/Útvar/Telefon
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,XXX
+XXX XXXX XXXXX
<br>
Datum
Praha
13.01.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo dopravy jakožto příslušný drážní správní úřad podle ustanovení § 54 odst.1 a § 56
písm.b) zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
dráhách“),v souladu s ustanovením § 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje,že dnem 12.ledna 2021 bylo na základě
téhož dne doručené žádosti státní organizace Správa železnic,IČ: 709 94 234,se sídlem Dlážděná
1003/7,110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“),zahájeno správní řízení podle ustanovení § 3 odst <.>
2 zákona o dráhách o změně zařazení kategorie regionální dráhy v úseku Zábřeh na Moravě
– Šumperk do kategorie dráha celostátní <.>
<br> Začátek dráhy je od výměnového styku výhybky č.50 v železniční stanici Zábřeh na Moravě (km
39,392 trati Prosenice - Česká Třebová = km 0,073 trati Zábřeh na Moravě - Šumperk,souřadnice
GPS 49.8743094N,16.8835667E) a konec dráhy je v koncovém styku výhybky č.39 v železniční
stanici Šumperk (km 43,362 trati Zábřeh na Moravě - Šumperk,souřadnice GPS 49.9627992N <,>
16.9892003E) <.>
<br> Regionální dráha v úseku Zábřeh na Moravě – Šumperk se stýká s dráhami,které jsou provozované
jiným provozovatelem,než žadatel (název dráhy,provozovatel) :
1.Železnice Desná,SART – stavby a rekonstrukce,a.s <.>,IČ:25898671
2.Vlečka Pars nova a.s <.>,Pars nova,a.s <.>,IČO: 70994234
3.Vlečka Cembrit Moravia,a.s.Šumperk,XXXX XXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX
X.Vlečka TSR Šumperk,STENO,v.o.s.- stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě <,>
<br> IČO: 26176581
5.Metalšrot Tlumačov a.s.- vlečka Šumperk,OLSPED,s.r.o <.>,IČO: 63...

Načteno

edesky.cz/d/4408904

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
09. 03. 2021
09. 03. 2021
09. 03. 2021
09. 03. 2021
09. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz