« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Petrov nad Desnou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV oznámení o vystavení návrhu ÚP Petrov nad Desnou
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 3546/2021
<br> Naše sp.zn.: 12164/2012
<br>
Vyřizuje: Zdeňka Riedlová,Ing <.>
<br> Tel.: (+420) 583 388 398
<br> E-mail: zdenka.riedlova@sumperk.cz
<br> Datum: 12.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX028R47M*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Petrov nad Desnou
<br> (k.ú.Petrov nad Desnou)
<br>
<br> Městský úřad Šumperk na základě zmocnění dle zákona č.183/2006 Sb.(dále jen stavební
<br> zákon),§ 6,odst.1,písm.a) v platném znění,jako pořizovatel výše uvedené územně plánovací
<br> dokumentace
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> vystavení návrhu Územního plánu Petrov nad Desnou podle § 50,odst.3 stavebního zákona
<br> v platném znění.Návrh bude k veřejnému nahlédnutí vystaven po dobu 30 dnů ode dne doručení
<br> na Městském úřadě Šumperk,odboru strategického rozvoje,územního plánování a investic <,>
<br> Jesenická 31,Šumperk (dveře č.308),jeho internetových stránkách www.sumperk.cz/mapový
<br> portál/územní plány obcí/projednávané a na Obecním úřadě Petrov nad Desnou <.>
<br>
<br> Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky <.>
<br> K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Zdeňka Riedlová
<br> referentka oddělení územního plánování
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: ………………….Sejmuto dne: ……………………
<br>
<br>
<br>
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách
<br> (klasické a elektronické) <.>
<br>
<br>
Text24
Text39
Te...

Načteno

edesky.cz/d/4406184

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz