« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č usn 2518 prodloužení zveřejnění prodej st p č 21 a č p 94 v k ú Šumperk ( nám Míru 20)
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br> Rada města ze dne 17.12.2020
<br> Číslo usnesení: 2518/20
<br>
<br>
<br> Předmět nemovitou věc,pozemek stavební parcela číslo 21,jehož součástí je budova s číslem
popisným 94 v obci a katastrálním území Šumperk ( or.ozn.nám.Míru 20 ) včetně příslušenství <,>
<br> sestávajícího z vedlejších staveb a venkovních úprav,za níže uvedených podmínek <.>
<br> Pro dům na ulici nám.Míru 20 v Šumperku byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy <,>
<br> budova patří do energetické třídy E,měrná roční spotřeba energie je 190,4 MWh/rok) <.>
<br>
<br> ▪ kupní cena: min.ve výši 7.500.000,- Kč XXXX XXXX obvyklá stanovená znaleckým
posudkem
<br> ▪ kupující bere na vědomí,že převáděné nemovité věci jsou nemovitou kulturní
památkou
<br> ▪ povinnost uhradit kupní cenu do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před
podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.Kupující uhradí správní
<br> poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br> ▪ město Šumperk bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nezaplacení
kupní ceny v dohodnutém termínu
<br> ▪ písemné žádosti o koupi nemovitých věcí budou zájemci zasílány na adresu Městský
úřad Šumperk,odbor majetkoprávní,nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk <,>
<br> nejpozději do 13.00 hod.dne 26.02.2021,na obálce bude uvedeno „Prodej domu
<br> nám.Míru 20 v Šumperku“.Žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty a
<br> budou zájemcům vráceny
<br> ▪ v případě obdržení více žádostí o koupi nemovitostí bude kupující vybrán
ve výběrovém řízení,kterého se zúčastní zájemci o koupi,kteří podali ve stanovené
<br> lhůtě žádost o koupi s tím,že kupujícím bude ten,kdo nabídne nejvyšší kupní cenu <.>
<br> Vyvolávací cena přitom XXXX XXXX uvedená ve zveřejnění
<br> ▪ zájemci,kteří podají ve shora uvedené lhůtě žádost o koupi nemovitých věcí budou
následně informováni městem Šumperk o termínu a místě konání výběrového řízení
<br> a dále budou povinni před konáním výběrového řízen...

Načteno

edesky.cz/d/4401941


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz